Komputeryzacja Zgierza

Łódzka firma Jason MacKenzie jest autorem oprogramowania wspomagającego pracę urzędów miejskich i gminnych. W jego skład wchodzą moduły takie jak ewidencja gruntów, ewidencja osób fizycznych i prawnych, system podatku rolnego oraz od nieruchomości, księgowość podatków, planowania i rozliczania budżetu, ewidencja kierowców, pojazdów, system nalicznaia podatku drogowego oraz ewidencja mienia komunalnego.

Łódzka firma Jason MacKenzie jest autorem oprogramowania wspomagającego pracę urzędów miejskich i gminnych. W jego skład wchodzą moduły takie jak ewidencja gruntów, ewidencja osób fizycznych i prawnych, system podatku rolnego oraz od nieruchomości, księgowość podatków, planowania i rozliczania budżetu, ewidencja kierowców, pojazdów, system nalicznaia podatku drogowego oraz ewidencja mienia komunalnego.

Zintegrowany pakiet, a w szczególności moduł ewidencji gruntów GrunInfo powstał na specjalne zamówienie miasta i gminy Zgierz, niezbyt zadowolonych z dotychczas używanej aplikacji Ewgrun. W planach firmy Jason Mac Kenzie jest m.in. implementacja swojego systemu dla administracji publicznej w Kielcach.


TOP 200