Komputeryzacja UM we Wrocławiu

Zarząd Miasta Wrocławia zlecił firmie Technimex, na podstawie konkursu przetargowego, realizację komputeryzacji urzędu miejskiego. W wyniku tej decyzji opracowano szczegółową koncepcję budowy systemu informatycznego, uwzględniającą funkcjonujący już wielodostępny system operacyjny oraz wszystkie potrzeby informatyczne i telekomunikacyjne urzędu.

Zarząd Miasta Wrocławia zlecił firmie Technimex, na podstawie konkursu przetargowego, realizację komputeryzacji urzędu miejskiego. W wyniku tej decyzji opracowano szczegółową koncepcję budowy systemu informatycznego, uwzględniającą funkcjonujący już wielodostępny system operacyjny oraz wszystkie potrzeby informatyczne i telekomunikacyjne urzędu.

System informatyczny urzędu ma w przyszłości za pośrednictwem sieci światłowodowej MAN połączyć się z innymi instytucjami publicznymi, m.in. urządem wojewódzkim oraz komendą policji. Już w tej chwili wewnątrz budynku położono ponad 7 km sieci światłowodowej, przyłączając do niej kilkadziesiąt węzłów systemu wielodostępnego obsługującego poszczególne jednostki organizacyjne, takie jak wydziały czy referaty. Do każdego węzła przyłączono za pomocą okablowania strukturalnego kilkunastu użytkowników sieci, co dało łącznie ponad 300 stanowisk roboczych. Centralnym urządzeniem jest MasterHub firmy Cabletron Systems. Zainstalowano także oprogramowanie LanView, które pozwala na monitorowanie i zarządzanie całą rozległą siecią komputerową.

Firma Technimex zrealizowała dla UM we Wrocławiu dostawę ok. 30 systemów komputerowych Comapaq jako sieć hostów systemów wielodostępnych. Zainstalowane hosty umożliwiają obsługę rozproszonego przetwarzania zadań na rozproszonych zasobach danych urzędu.


TOP 200