Komputeryzacja Muzeum w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum w Oświęcimiu przedstawiło na międzynarodowym sympozjum naukowym poświęconym losom społeczności cygańskiej podczas II wojny referat pt. możliwości zastosowania komputerów w pracach Archiwum Muzeum na przykładzie bazy danych Zigeunerlager.

Państwowe Muzeum w Oświęcimiu przedstawiło na międzynarodowym sympozjum naukowym poświęconym losom społeczności cygańskiej podczas II wojny referat pt. możliwości zastosowania komputerów w pracach Archiwum Muzeum na przykładzie bazy danych Zigeunerlager. Muzeum już przed dwoma laty nawiązało współpracę z Instytutem Historii im. Maxa Plancka w Getyndze, którego pracownik - dr Manfred Thaller stworzył specjalistyczny program komputerowy dla historyków o nazwie Klio. Dr Thaller jest przewodniczącym międzynarodowej organizacji skupiającej historyków, którzy używają do swoich badań komputerów. Dzięki jego zaangażowaniu udało się pozyskać kilku sponsorów w Niemczech, którzy wyposażyli Muzeum w Oświęcimiu w sprzęt, program natomiast został przekazany bezpłatnie. Program, z użyciem skanera, umożliwia odczytanie i obróbkę bardzo zniszczonych, nieczytelnych dotąd dokumentów i wprowadzenie ich do pamięci komputera w pełnym brzmieniu. Już obecnie można uzyskać informacje na temat osób, które figurują w głównej kartotece numerowej. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest pracownik naukowy Muzeum - mgr Jan Parcer.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200