Komputery w medycynie

W Katedrze Patomorfolo-gii w Poznaniu 19 października odbyło się seminarium dla użytkowników systemu PATOLOG i RACHUNKI.

W Katedrze Patomorfolo-gii w Poznaniu 19 października odbyło się seminarium dla użytkowników systemu PATOLOG i RACHUNKI. Organizatorem i sponsorem seminarium było przedsiębiorstwo AM PAT. Uczestnikom seminarium zademonstrowano wersję 5.0 programu PATOLOG oraz program PATOLOG-LAN zaim-plementowany od lipca tego roku w systemie sieciowym NetWare (Novell) w obrębie Katedry Patomorfo-logii Akademii Medycznej w Poznaniu.

PATOLOG jest informatycznym systemem użytkowym służącym do gromadzenia, przetwarzania, wyszukiwania i analizy danych patomorfologicznych. Pakiet programów tego systemu pozwala na rejestrację badań patomorfologicznych: cytologicznych, histopatologicznych, oligobiop-syjnych; immunologicznych: immunopatomorfolo-gicznych, autoprzeciwciał, immunochemicznych, ne-frologicznych, radioimmu-nologicznych; sekcyjnych.

Dla każdego typu badań możliwe jest przeglądanie zbiorów, wprowadzanie, korygowanie i usuwanie danych, drukowanie załączników i ich kopii. Dla grup poszczególnych rodzajów badań dostępne są z menu takie czynności jak: definiowanie klawiszy funkcyjnych, operacje na słownikach okolic i rozpoznań wg SNOMED, awaryjne porząd kowanie zbiorów według kluczy. W ramach systemu działa też kilka programów pomocniczych.

W trakcie pracy system PATOLOG interaktywnie dokonuje formalizacji dowolnie formułowanego rozpoznania patomorfologicznego wykorzystując słowniki topografii i rozpoznań patomorfologicznych. W jego ramach możliwa jest modyfikacja, uzupełnianie i usuwanie haseł oraz kodów z tych słowników. Program obsługuje i korzysta z relacyjnej bazy adresowej zawierającej adresy jednostek zlecających badania.

System ten został wdrożony poza AM w Poznaniu w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, Akademii Medycznej we Wrocławiu i Bydgoszczy, Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, Górniczym Specjalistycznym ZOZ w Wałbrzychu.


TOP 200