Komputery w kolekturach

Polska filia amerykańskiej firmy GTECH sukcesywnie komputeryzuje kolektury naszego Toto-Lotka.

Polska filia amerykańskiej firmy GTECH sukcesywnie komputeryzuje kolektury naszego Toto-Lotka. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że komputeryzacja jest opłacalna, jeśli kolektura ma obroty nie mniejsze niż równowartość 800 USD tygodniowo. W Warszawie, po skomputeryzowaniu, wiele kolektur osiąga obroty przekraczające 2 tys. USD tygodniowo, co podobno budzi zdziwienie nawet amerykanów.


TOP 200