Komputery w Bieszczadach

Największym krokiem w kierunku cywilizacji Bieszczad w ostatnim półwieczu było zbudowanie w latch 50. obwodnicy bieszczadzkiej, czyli asfaltowych dróg prowadzących do miejsc, gdzie wcześniej można było z trudem dotrzeć tylko pieszo.

Największym krokiem w kierunku cywilizacji Bieszczad w ostatnim półwieczu było zbudowanie w latch 50. obwodnicy bieszczadzkiej, czyli asfaltowych dróg prowadzących do miejsc, gdzie wcześniej można było z trudem dotrzeć tylko pieszo.

Teraz Bieszczady czeka następny skok cywilizacyjny wprost w XXI wiek. Będzie nim pełna komputeryzacja tego dziewiczego regionu. Pierwszym krokiem na tej drodze było zorganizowanie w Rzeszowie komputerowych targów InterRES i to od razu w międzynarodowej obsadzie. Rzecz jasna, nazwa Międzynarodowe Targi Komputerowe InterRES w Rzeszowie (26-29.10. 1993 r.) jest trochę na wyrost, bo w targach wzięła udział tylko jedna firma zagraniczna ADATREND S.A. z Budapesztu oraz silna grupa informatyków ukraińskich ze Lwowa, pod przewodnictwem znakomitego o światowej sławie profesora z Politechniki Lwowskiej, Włodimira O. Kowala. Prof. W.O.Kowal częściej przebywa w Stanach Zjednoczonych niż w rodzimej uczelni, (jest tamdziekanem wydziału informatycznego), ale dzięki temu wszystkie nowinki komputerowe z amerykańskiej Krzemowej Doliny cały Lwów i Ukraina zna z "pierwszej ręki". Profesor Kowal jest znakomitym programistą, ale również doskonałym propagatorem komputeryzacji. Jego wykłady "O perspektywach informatyzacji i komputeryzacji regionów południowo-wschodniej Polski i Ukrainy" wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród wszystkich uczestników targów Okazuje się, że możemy bardzo ściśle współpracować w tej dziedzinie, gdyż mamy bardzo podobne problemy. Potwierdziły to wspólne seminaria polskich i ukraińskich specjalistów od spraw komputeryzacji oraz naukowców sąsiadujących ze sobą przez granicę uczelni Rzeszowa i Lwowa.

Prof. Włodzimierz Kalita z Politechniki Rzeszowskiej stwierdził, że "...jest szansa aby wraz z Politechniką Lwowską stworzyć wzorcowy model współpracy w dziedzinie informatyki i elektroniki, w których obie uczelnie mają ogromne osiągnięcia". Ta współpraca, może w mniejszym zakresie niż jest to teraz możliwe, datuje się od kilku lat. Politechniki we Lwowie i Rzeszowie są oddalone od siebie zaledwie o 180 km, co sprzyja bliskim kontaktom. Wydziały informatyczno-elektroniczne wykorzystywały te sprzyjające okoliczności, prowadząc wspólne badania i konsultacje. Teraz możliwości te są o wiele większe ze względu na odmienną sytuację polityczną i większa swobodę w przekraczaniu granic państwa. Uzgodniono m.in. prowadzenie wykładów i seminariów na zasadzie wymiany profesorów z obu uczelni, jak również wymianę grup studenckich starszych lat, w celu zapoznania ich z wyposażeniem komputerowym i systemami sieciowymi w poszczególnych uczelniach. Takie porozumienie zostało zawarte właśnie w czasie targów InterRES '93, bez potrzeby jakichkolwiek uzgodnień na szczeblu rządowym. W niedawnej przeszłości było to nie do pomyślenia.

Rzeszów jeszcze parę lat temu był białą plamą pod względem nasycenia firmami komputerowymi. Teraz zarejestrowanych jest tam ponad 20 firm komputerowych. W targach InterRes uczestniczyło ich aż 19, mimo iż opłaty lokacyjne nie były niskie.

Jak na każdych targach tego typu, i w Rzeszowie przyznawano specjalne nagrody wyróżniającym się wystawcom. Cztery równorzędne Złote Medale InterRes '93 otrzymały następujące firmy:

* ADATREND S.A. z Budapesztu - za nowatorskie oprogramowanie specjalistyczne, wspomagające proces prywatyzacji. Program wzbudził duże zainteresowanie rolników i geodetów, gdyż służy przede wszystkim wycenie gruntów rolnych.

* INFOMARKET z Rzeszowa - za pionierską w regionie rzeszowskim promocję stacji roboczych przeznaczonych do projektowania.

* PRO-KOM z Rzeszowa - za stworzenie programów komputerowych, mogących pracować w trzech systemach operacyjnych (MS-DOS, Novel, Unix) bez konieczności specjalnego dostosowania, jak również za wysoką jakość systemów i możliwość pracy w czasie rzeczywistym.

* OPTIMUS COMFORT z Rzeszowa - za wysoki poziom produkowanych komputerów i oprogramowania oraz za profesjonalny marketing.

Jeszcze 2-3 lata temu nikt chyba nie śnił o produkcji nowoczesnych komputerów w Rzeszowie. Okazuje się, że firma OPTIMUS COMFORT wypuszcza ze swoich hal ponad pół tysiąca komputerów miesięcznie i rozchodzą się one na terenach podbieszczadzkich jak świeże bułeczki. Firma rozwija sie znakomicie i ma zamiar całkowicie skomputeryzować Bieszczady Zachodnie w ciągu najbliższych 5 lat. Rzecz jasna jej plany strategiczne obejmują tereny znajdujące się na Wschód od Przełęczy Użockiej, czyli ukraińskie Bieszczady Wschodnie. Wizja komputerowej ekspansji na Wschód przyświecała większości firm prezentujących swoje produkty na targach InterRES w Rzeszowie.


TOP 200