Komputery bez cła

Od 1 stycznia br. zniesiono cła na urządzenia i części komputerowe. Wyjątek stanowią komputery gotowe, produkowane poza Unią Europejską.

Od 1 stycznia br. zniesiono cła na urządzenia i części komputerowe. Wyjątek stanowią komputery gotowe, produkowane poza Unią Europejską.

Od 1 stycznia br. stawki celne na wyroby komputerowe, które dotychczas były zawieszone, zostały zastąpione stawką 0%. Zerowa stawka obejmuje wszystkie urządzenia peryferyjne, części i podzespoły bez względu na kraj pochodzenia. "W planach finansowych na rok 2000 zakładaliśmy, że rząd nie uaktywni zawieszonych już stawek. Gdyby to zrobił, zostałoby to prawdopodobnie wykorzystane przez tzw. szarą strefę" - mówi Jerzy Krawczyk, dyrektor finansowy JTT Computer SA.

Zachowano cła jedynie na komputery gotowe - typu desktop, przenośne i serwery. Stawka 0% obowiązuje tylko na wyroby pochodzą-ce z Unii Europejskiej, mające świadectwo pochodzenia EUR 1. Świadectwem tym dysponuje większość znanych producentów obecnych w Polsce, ponieważ posiadają oni fabryki w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej. Natomiast stawka celna na komputery spoza Unii została obniżona z 6 do 5%.

Według Ministerstwa Gospodarki, zmiany stawek wynikają z podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych w ramach Information Technology Agreement (ITA). Na liście produktów objętych porozumieniem ITA znajduje się m.in. oprogramowanie, komputery, sprzęt telekomunikacyjny, półprzewodniki, monitory i kopiarki.

Ratyfikując w 1997 r. porozumienie ITA, Polska zobowiązała się znieść cło na wszystkie produkty teleinformatyczne do końca 2001 r., w tym również na komputery gotowe. Dziś zerowe cło obejmuje komputery produkowane w krajach UE.

Do sierpnia 1999 r. Information Technology Agreement podpisało 48 państw, w tym USA, kraje Unii Europejskiej, Tajwan i kraje zrzeszone w Organizacji Współpracy Azji i Pacyfiku - APEC.


TOP 200