Komputerowy układ krwionośny

W Computerworld nr 14 z 1 kwietnia 1996 r. ukazał się artykuł pt. ''Komputerowy układ krwionośny'' Pana Olo Sawy, w którym jest istotna nieścisłość.

W Computerworld nr 14 z 1 kwietnia 1996 r. ukazał się artykuł pt. ''Komputerowy układ krwionośny'' Pana Olo Sawy, w którym jest istotna nieścisłość.

System komputerowy dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach opracowano w Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa w Katowicach, po sprywatyzowaniu Centrum Usług Informatycznych "CIBEH" S.A., a nie w ZETO.

Dziwię się wypowiedzi Pana Prezesa Andrzeja Musioła, który będąc między innymi współautorem systemu pracował w okresie jego tworzenia w naszej firmie.

Proszę o sprostowanie nieścisłości podanej w ww. artykule.

Z poważaniem

Stanisław Kozyra

prezes Centrum Usług Informatycznych

Katowice


TOP 200