Komputerowe symulacje i obliczenia

Program Tecplot pracuje pod Unixem, Windows, a także pod DOS oraz na superkomputerach.

Program Tecplot pracuje pod Unixem, Windows, a także pod DOS oraz na superkomputerach.

Tecplot 7.0, brytyjskiej firmy Polyhedron Software Ltd, jest programem, służącym do wspomagania prac obliczeniowych i symulacji, stosowanym przez inżynierów i naukowców.

W wersji standardowej program zawiera narzędzia do wizualizacji danych na powierzchniach płaskich i przestrzennych (2D i 3D). Opcjonalnie jest do nabycia również moduł 3DV, ułatwiający objętościową wizualizację danych trójwymiarowych. Do obliczeń program wykorzystuje metodę elementu skończonego.

Wprowadzanie danych

Tecplot oferuje intuicyjny, rozwijalny interfejs obsługiwany zarówno za pomocą myszy, jak i klawiatury. Jedną z jego zalet jest interakcyjny sposób pracy - zmiany są widoczne w momencie ich wprowadzania. Do dyspozycji jest także kontekstowy system pomocy.

Formaty danych wejściowych, akceptowanych przez program to: ASCII, formaty różnych arkuszy kalkulacyjnych, NASA Plot3D oraz binarne Tecplot. Każdy zbiór danych wejściowych można podzielić na maks. 2058 tzw. stref-bloków, przy czym liczba punktów (danych) w każdym bloku zależy (w wersji dla DOS) jedynie od wielkości dostępnej pamięci operacyjnej.

Wizualizacja

Program ma wbudowane możliwości wykorzystywania większości używanych w inżynierii i nauce sposobów prezentowania danych w różnych układach współrzędnych. Przy generowaniu powierzchni w dwóch lub trzech wymiarach można tworzyć siatki o strukturach prostokątnych, krzywoliniowych parametrycznych, trójkątnych, czworobocznych lub opartych na punktach rozmieszczonych losowo.

Siatki objętościowe mogą mieć strukturę prostopadłościenną, parametryczną krzywoliniową, czworościenną albo złożoną z nieregularnych ośmiowierzchołkowych elementów. Każdy z bloków danych może mieć własną strukturę siatki. Prezentacja danych odbywać się może w 64 dowolnie manipulowanych oknach jednocześnie, przy czym w każdym oknie można wyświetlać różne rodzaje układów współrzędnych oraz prezentować różne bloki danych.

Moduł 3DV umożliwia, poza objętościową prezentacją danych, tworzenie przekrojów, które można oglądać w dowolnym rzucie lub perspektywie, oraz pól wektorowych w postaci wstęg, strumieni, prętów itp.

Zastosowania

Tecplot może być używany zarówno do samodzielnych obliczeń, jak i do opracowywania eksperymentalnych danych fizycznych. Polami jego zastosowań są: dynamika przepływów, elektromagnetyzm, przewodnictwo ciepła, dyfuzja neutronów w ciałach stałych itp. Wykorzystywany jest z powodzeniem w dziedzinach działalności inżynierskiej, takich jak: mechanika, budownictwo lądowe, przemysł samochodowy, aeronautyka, energetyka, przemysł paliw płynnych. W działalności naukowej znajduje zastosowanie w oceanografii, biologii, naukach o ziemi - geografii, geofizyce oraz w medycynie jako narzędzie do wizualizacji danych pomiarowych, np. w tomografii komputerowej.

Platformy systemowo-sprzętowe

Opracowano wersje programu działające na większości platform, w tym Unix, VMS, Linux, DOS oraz na superkomputerach, np. Convex, Hitachi i in. Wersja działająca pod DOS wymaga min. 4 MB RAM (zalecane 8 MB), 15 MB pamięci dyskowej, koprocesora i karty graficznej VGA/SVGA. Wersja Unix/VMS/Linux wymaga min. 20 MB pamięci na dysku.


TOP 200