Komputerowe planowanie inwestycji

Micrografx Optima! 2 - niewielki program o dużych możliwościach.

Micrografx Optima! 2 - niewielki program o dużych możliwościach.

Micrografx oferuje Optima! 2 - oprogramowanie do analizy złożonych procesów metodą schematów. Jest ono przeznaczone przede wszystkim do wspomagania planowania w firmach lub przedsiębiorstwach. Oferuje mechanizmy symulacji i wizualizacji procesów, umożliwiając wyszukiwanie wąskich gardeł, optymalizację wykorzystania zasobów oraz skracanie czasu realizacji inwestycji.

Mimo sporych możliwości, program zajmuje jedynie dwie dyskietki 1,44" (5,5 MB na dysku). Obsługa Optima! 2 jest bardzo prosta - polega na wyborze odpowiednich opcji, wszystkiego, czego program oczekuje od użytkownika, to wiedzy co i jak zrobić - resztę wykona komputer. Niestety, dotychczas komputery nie są w stanie same odpowiednio zaplanować pracy w firmie. Całość "wirtualnej firmy" zaprojektowanej w programie, tak jak w rzeczywistości, podzielona jest na działy odpowiedzialne za poszczególne czynności (np. kontakty z klientami, produkcyjny, badawczy) i połączone ze sobą w ściśle określony sposób.

Dzięki dużym możliwościom asymilacyjnym, Optima! 2 może być wykorzystywana do badania procesów zarówno w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym, mającym kilkadziesiąt działów, jak i niewielkiej firmie usługowej. Oprócz rozrysowania poszczególnych czynności, program pozwala na wprowadzenie danych personalnych, czasowych oraz finansowych, dzięki czemu użytkownik szybko i łatwo jest w stanie zobaczyć, ile i jakich zasobów będzie potrzebować do zrealizowania konkretnego zadania i jak dużo czasu to zajmie. Ma to duże znaczenie przy planowaniu niektórych inwestycji, np. w firmie wynajmującej pracowników do określonych czynności można zaplanować kogo, w jakim czasie i na jaki okres należy zatrudnić. Program umożliwia sporządzenie zestawień zarówno dla całego projektu, jak i dowolnie wybranej jego części, co znacznie ułatwia rozliczenie z różnymi parterami poszczególnych etapów realizacji. Każde rozliczenie przedstawiane jest w formie przejrzystej tabeli.

Wszystkie możliwe czynności (podejmowanie decyzji, wykonanie itd.) mają w programie swoją odrębną prezentację graficzną, zgodną ze standardem ISO. Optima! 2 do każdej czynności dobiera zbiór możliwych opcji oraz zawiera moduł sprawdzający poprawność planu i wykrywający ewentualne konflikty.

Dzięki zgodności z OLE2 (Object Linking and Embedding), program pozwala na osadzanie obiektów pochodzących z innych pakietów, np. Office. Poza graficzną prezentacją procesu istnieje możliwość jego wizualizacji za pomocą tabeli.

Do Optima! 2 dołączono obszerną instrukcję obsługi dobrze opisującą każdą dostępną funkcję (niestety w języku angielskim) oraz możliwości oferowane przez program.

<hr size=1 noshade>Program: Optima! 2

Producent: Micrografx Inc.

Dystrybutor: ADITECH

00-570 Warszawa

al. Wyzwolenia 8/212

tel. (0-22) 625 04 52

fax 628 54 80

e-mail: [email protected]

Cena: 760 USD + VAT

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200