Komputerowe centrum dowodzenia dla policji

Firma UNISYS, reprezentowana w Polsce przez spółkę UNILOT, zaproponowała naszej policji skomputeryzowanie wszystkich centrów dowodzenia.

Firma UNISYS, reprezentowana w Polsce przez spółkę UNILOT, zaproponowała naszej policji skomputeryzowanie wszystkich centrów dowodzenia.

Wzorcem miałoby być skomputeryzowanie policji niemieckiej w okręgu brandenburskim. UNISYS, wspólnie z niemiecką firmą DASY, która dostarczyła oprogramowania, zorganizowały tam centrum dowodzenia policji. Całość kosztowała ok. 1 mln DM, przygotowanie do wprowadzenia całości projektu trwało pół roku.

System ten można realizować fragmentami, pierwszy jak gdyby moduł kosztowałby ok. 100 - 150 tys. USD. W pełni skomputeryzowany system dowodzenia umożliwia każdemu policyjnemu radiowozowi uzyskanie w ciągu sekundy danych z centralnego rejestru przestępców, informacji o skradzionych samochodach itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200