Komputerowe Sieci Lokalne-LAN

Artykułem tym rozpoczynamy cykl materiałów poświęconych sieciom komputerowym, w tym sieciom lokalnym LAN (Local Area Networks). Problematyka sieci komputerowych jest bardzo szeroka i, jak każda nowa dziedzina charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Nasz cykl obejmować będzie następujące tematy:

Artykułem tym rozpoczynamy cykl materiałów poświęconych sieciom komputerowym, w tym sieciom lokalnym LAN (Local Area Networks). Problematyka sieci komputerowych jest bardzo szeroka i, jak każda nowa dziedzina charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Nasz cykl obejmować będzie następujące tematy:

1. Technologie i standardy sieci LAN

Problematyka ta jest kluczowa. Technologie i standardy wyznaczają bowiem nie tylko architekturę całego systemu

sieciowego, ale mają zasadniczy wpływ na strukturę i funkcje produktów sieciowych. Warunkują poprawne łączenie sieci między sobą, decydują o bezpieczeństwie i sposobach zarządzania sieciami, a w rezultacie decydują o jej jakości i regułach eksploatacji. Zamierzamy informować Państwa o już obowiązujących standardach oraz o nowych zamierzeniach najważniejszych instytucji normalizacyjnych jak ISO, IEEE, ANSI;

2. Produkty sieciowe LAN

Do budowy sieci LAN potrzebne są podstawowe "materiały budowlane", zwane produktami sieciowymi, takie jak karty

sieciowe, huby, koncentratory, serwery, sieciowe systemy operacyjne. Chcemy informować Państwa o najlepszych

produktach sieciowych, a następnie dokonywać analiz porównawczych;

3. Intersieci i produkty intersieciowe

Łączenie sieci LAN w większe "organizmy" (intersieci) lub podział sieci na części funkcjonalne, zwane segmentami

wymaga stosowania specjalnych środków technicznych, zwanych produktami intersieciowymi, do których zaliczamy mosty, bramy i routery. Będziemy prezentować najlepsze rozwiązania i porównywać je ze sobą z myślą o użytkowniku;

4. Systemy okablowania sieci LAN

Stanowią one fundament fizycznej warstwy każdej sieci. Zamierzamy scharakteryzować i porównać ze sobą

najnowocześniejsze systemy okablowania. Może to mieć istotne znaczenie praktyczne; wartość systemu okablowania w średnich i dużych LAN to istotny ułamek całkowitej wartości sieci. Ponadto od nowoczesności systemu okablowania w dużym stopniu zależy łatwość dokonywania modyfikacji sieci w przyszłości;

5. Systemy zarządzania sieciami LAN

Znakomicie ułatwiają, a w odniesieniu do większych sieci, w ogóle umożliwiają ich eksploatację. Decydują o

bezpieczeństwie sieci. Obserwuje się w tej dziedzinie dynamiczny rozwój. Będziemy porównywać różne rozwiązania;

6. Systemy zasilania elektrycznego sieci LAN

Szacuje się, że ok. 30% przypadków uszkodzeń sieci LAN pochodzi od niesprawnego systemu zasilania. Istotną sprawą jest właściwa ochrona nie tylko sprzętu komputerowego i oprogramowania, ale również personelu obsługującego sieć LAN;

7. Sieci bezprzewodowe

Nie chodzi o to, by porzucać kablowe sieci LAN na rzecz sieci bezprzewodowych. LAN bezprzewodowe uzupełniałyby, tam gdzie to jest uzasadnione, sieci kablowe. Przedstawimy Państwu propozycje standardów i przykłady zastosowań.


TOP 200