Komputerowcom czołgi nie straszne

Mimo trwającego w Moskwie stanu wyjątkowego i obowiązującej godziny policyjnej w dn. 5-9 października w stolicy Rosji odbyły się po raz czwarty doroczne targi rodzimego oprogramowania "SoftTool-93". W imprezie wzięło udział ok. 160 firm. O tym, co przyciągnęło uwagę tysięcy moskwian tłumnie odwiedzających w tych dniach Wystawę Osiągnięć Gospodarki Narodowej (słynnej WDNCh) pisze nasz moskiewski korespondent.

Mimo trwającego w Moskwie stanu wyjątkowego i obowiązującej godziny policyjnej w dn. 5-9 października w stolicy Rosji odbyły się po raz czwarty doroczne targi rodzimego oprogramowania "SoftTool-93". W imprezie wzięło udział ok. 160 firm. O tym, co przyciągnęło uwagę tysięcy moskwian tłumnie odwiedzających w tych dniach Wystawę Osiągnięć Gospodarki Narodowej (słynnej WDNCh) pisze nasz moskiewski korespondent.

Jak co roku kołchoźnica z sierpem i robotnik z młotem przywitali tłumy moskwian, spieszących na otwartą 5 października na terenie kompleksu wystawowego WDNCh wystawę rosyjskiego oprogramowania "SofTool '93". Na ulicach wciąż jeszcze rozlegały się strzały obrońców rosyjskiego parlamentaryzmu, a pod Białym Domem stały czołgi. Poprzedniego dnia przez cały dzień trwał czołgowy ostrzał Rady Najwyższej, zaś wystawcy mieli poważne kłopoty z dotarciem do Moskwy - drogi wjazdowe zablokowane były przez samochody z nie-moskiewską rejestracją, których nie wpuszczano do stolicy.

Mimo oczywistej w warunkach zamachu stanu niepewności, czy targi w ogóle odbędą się - zgromadziły one rekordową liczbę 160 wystawców. Cztery lata temu było ich zaledwie 54. W odróżnieniu od innych moskiewskich wystaw komputerowych, takich jak Comtek czy Międzynarodowe Forum Komputerowe, w targach "SofTool" tradycyjnie nie biorą udziału zagraniczne firmy. Również w tym roku nikt nie traktował jako "inostrańców przedstawicieli Kazachstanu czy Armenii oraz innych wystawców z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.

Najbardziej znaczącym wydarzeniem targów "SofTool" było seminarium zorganizowane przez moskiewską firmę "Mikroinform", poświęcone stanowi faktycznemu i perspektywom rozwoju głównego produktu tej firmy, cieszącego się w Rosji największą popularnością edytora "Leksykon". Według zapewnień autora, wersja edytora współpracująca z programem Windows, pojawi się na rynku w przyszłym roku. Ciekawostką była nowa wersja programu "Propis", wyprodukowanego przez firmę "Agama", sprawdzająca popularność pisowni w języku rosyjskim. Nowa wersja tego programu pozwala na kontrolowanie zasad pisowni w tekstach, tworzonych m.in. za pomocą edytora WindWord oraz pakietu graficznego CorelDraw.

Najliczniej reprezentowane były na moskiewskiej wystawie różnego rodzaju programy finansowo-księgowe. W miarę nasycenia rynku sprzętem komputerowym właśnie one cieszą się w Rosji największą popularnością.


TOP 200