Komputerowa poczta Lotusa

Na rynku dostępna jest kolejna wersja oprogramowania pocztowego cc:Mail.

Na rynku dostępna jest kolejna wersja oprogramowania pocztowego cc:Mail.

Nowa wersja pakietu pocztowego cc:Mail, oznaczona numerem 7.0, zawiera wiele nowych cech funkcjonalnych w porównaniu do cc:Mail 6.0. Przede wszystkim współpracuje ona z urzędami pocztowymi DB8 (takimi samymi jak w cc:Mail 6.0 i Notes 4.0). Oprogramowanie wykorzystuje ponadto w pełni Messaging API (MAPI) dzięki czemu może komunikować się ze wszystkimi systemami pocztowymi, zgodnymi z tym standardem. Pozwala to np. odczytywać użytkownikom cc:Mail pocztę przysłaną dla nich na serwer Microsoft Exchange.

Usprawniony został także interfejs użytkownika, choć nie zmieniono praktycznie wcale rozkładu ikon i ich symboliki oraz poleceń w menu. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli uczyć się od nowa interfejsu graficznego, lecz mogą wykorzystywać doświadczenie z pracy z poprzednimi wersjami pakietu. Podobnie jak w cc:Mail 6.0, po lewej stronie głównego okna ekranu widoczny jest spis wszystkich dostępnych folderów, w których przechowywana jest poczta, a po prawej wyświetlana jest zawartość aktualnie wybranego foldera. Nowością jest okienko podglądu widoczne w dolnej części głównego okna programu. Pozwala ono użytkownikowi obejrzeć zawartość listu bez konieczności jego otwierania.

Nową cechą pakietu jest możliwość grupowania przesyłanych komunikatów według wątków prowadzonych dyskusji. Grupowanie to ma jednak jedną wadę - poszczególne listy ustawiane są jeden pod drugim w głównym oknie programu, ale gdy jest ich dużo, trudno jest zorientować się, które dotyczą dyskusji i jakie są ich wzajemne relacje. Lotus powinien raczej wybrać taki model wyświetlania listów, jak firma Netscape, która łączy cienkimi liniami na ekranie wszystkie powiązane logicznie listy.

Niemniej jednak, program wyposażony został w wiele innych usprawnień, które ułatwiają zarządzanie nadsyłaną korespondencją. Przede wszystkim możliwe jest definiowanie wielopoziomowych folderów, w których przechowywana jest poczta o określonej tematyce.

Poprzednia edycja cc:Mail pozwalała użytkownikowi dodać adres korespondenta do książki adresowej po dwukrotnym kliknięciu jego nazwiska w nadesłanej poczcie. Pakiet cc:Mail 7.0 rozszerza tę funkcję - obecnie każdy list nadesłany od nadawcy, którego adres nie znajduje się jeszcze w książce adresowej, powoduje wyświetlenie pytania, czy ma on zostać tam umieszczony. Metoda ta jest szybka i wbrew pozorom wcale nie tak kłopotliwa. Program wyposażony jest również w prosty plik przykładowy, ułatwiający przygotowanie własnych podpisów, które umieszczane będą pod każdym wysyłanym listem.

Wersja 7.0 systemu pocztowego Lotusa zawiera jeszcze istotne cechy - wsparcie dla OLE2 i obsługę komunikatów RTF. Ta druga pozwala wysyłać pocztę elektroniczną praktycznie z każdej aplikacji z nadzieją, że do adresata dojdzie ona identycznie sformatowana, będzie zawierała tę samą grafikę itp.

Poprawiono także mechanizm definiowania reguł (rules), według których traktowana będzie przychodząca poczta. Przede wszystkim ułatwiono jego obsługę oraz wprowadzono większą kontrolę nad mechanizmem reguł. Obecnie mogą być one wykonywane nie tylko w przypadku otrzymania konkretnego listu, ale także uruchamiane automatycznie o określonej porze, a ich działanie nie ogranicza się wyłącznie do listów elektronicznych. Otwierane mogą być automatycznie dołączone do listów pliki, a także można uruchamiać dowolne inne programy. Istotne jest także położenie pliku, w którym znajdują się informacje o wszystkich zdefiniowanych regułach traktowania nadchodzącej poczty. Umieszczony on jest na serwerze pocztowym, a nie na stacji klienckiej, dzięki czemu użytkownik może łączyć się z systemem pocztowym z dowolnego komputera pracującego w sieci, a zdefiniowane przez niego reguły nadal funkcjonować będą w ten sam sposób.

Użytkownicy, którzy często podróżują, powinni być zadowoleni z funkcjonalności, jaką oferuje im zdalny klient cc:Mail. W swoim działaniu podobny jest on do Notes. Użytkownik oznacza najpierw wszystkie informacje, które chce zreplikować, a następnie nawiązuje połączenie z serwerem w celu ich synchronizacji.

Inną korzystną funkcją jest delegacja, czyli scedowanie praw do czytania i odpowiadania na naszą korespondencję na inną osobę. Przydaje się to szczególnie wtedy, gdy jeden z pracowników firmy wyjeżdża na urlop i nie chce, by w tym czasie jakieś ważne dla jego firmy informacje zdezaktualizowały się, czekając w jego skrzynce pocztowej. Może on przed wyjazdem udostępnić tą skrzynkę innej osobie.

Wadą pakietu jest fakt, że wszystkie funkcje administracyjne rozmieszczone są w różnych menu oprogramowania klienta (nie są zgrupowane w jednym oddzielnym menu). Ponadto funkcje te widoczne są także w oprogramowaniu klienckim zwykłych użytkowników i choć nie mogą być uruchomione, to utrudniają przeglądanie menu.


TOP 200