Komputerowa łączność przez satelitę

Kontrakt na dostawę sprzętu do satelitarnej sieci transmisji danych typu VSAT zawarło przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Elektrim z amerykańskim koncernem AT & T.

Kontrakt na dostawę sprzętu do satelitarnej sieci transmisji danych typu VSAT zawarło przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Elektrim z amerykańskim koncernem AT & T. Urządzenia, pozwalające kierować sygnały w kosmos i odbierać je z satelity, posłużą do przesyłania danych komputerowych użytkownikom szczególnie uzależnionym od sprawnej łączności. Będą korzystać z nich m.in.: banki do przeprowadzania rozliczeń, policja, wojsko i służby celne. Każdy z użytkowników może dysponować własną stacją do przesyłania sygnałów. Sprzęt, zakontraktowany dla Telekomunikacji Polskiej pozwala, by każdy użytkownik systemu tworzył własną, niedostępną i niewidoczną dla innych sieć. Jeszcze przed uruchomieniem instalacji, zapotrzebowanie na usługi świadczone przez VSAT zgłosiło ponad 100 klientów. System zostanie uruchomiony do kwietnia 1993 r.


TOP 200