Komputer wynajmuje samochody

Działająca w 90 amerykańskich miastach kompania Alamo, wynajmująca samochody, wszystkie związane z tym operacje zinformatyzowała.

Działająca w 90 amerykańskich miastach kompania Alamo, wynajmująca samochody, wszystkie związane z tym operacje zinformatyzowała. Komputer każdego dnia wyznacza 3 mln taryf za wynajęcie samochodu w jednym z miast i oddanie go w innym. Obniża to koszty opłat za wynajęcie samochodu o ok.. 20%, co pozwala firmie wygrywać z konkurentami. Komputerowy system organizacji umożliwia bowiem rezygnację z transportu samochodu do bazy, na miejscu też znajduje się klienta, który akurat musi udać się w dogodnym dla firmy kierunku..


TOP 200