Komputer w szkole biznesu

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 ze Szczecina, pragnąc zwiększyć przydatność zawodową absolwentów, wprowadziła nowy program nauczania oparty o znajomość potrzeb rynku pracy.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 ze Szczecina, pragnąc zwiększyć przydatność zawodową absolwentów, wprowadziła nowy program nauczania oparty o znajomość potrzeb rynku pracy. Nazwano go szkołą biznesu. Kształcenie zgodnie z tym programem m.in. uwzględnia nowy przedmiot - komputer w przedsiębiorstwie. Nauczanie tego przedmiotu trwa trzy lata.


TOP 200