Komputer jak forteca

Nowe narzędzia McAfee do ochrony komputerów i sieci.

Nowe narzędzia McAfee do ochrony komputerów i sieci.

Network Associates wprowadziła do sprzedaży: McAfee VirusScan 4.5.1 - polską wersję , McAfee ThreatScan - narzędzie do wyszukiwania luk w bezpieczeństwie oraz SpamKiller - do filtrowania niechcianej korespondencji elektronicznej.

SpamKiller współpracuje zarówno z aplikacjami pocztowymi, komunikującymi się z wykorzystaniem protokołów POP3, jak i poprzez mechanizm MAPI. Analizuje treść nadsyłanych listów i - korzystając z wbudowanych mechanizmów identyfikowania niechcianej korespondencji (wysyłanej z określonych domen, zawierających charakterystyczne dla spamu sformułowania i zestawy znaków itp.) - przenosi je do specjalnego folderu.

Użytkownicy SpamKillera mogą sami tworzyć dodatkowe "reguły" filtrowania korespondencji. Listy mogą być natychmiast usunięte, odesłane do nadawcy z informacją, że adres odbiorcy jest nieaktualny lub przesyłane do organizacji zajmujących się walką ze spamem. Użytkownik może sporządzić listę nadawców, od których listy nie są blokowane nawet wtedy, gdy mają cechy spamu.

McAfee VirusScan 4.5.1 PL jest najnowszą wersją tego programu antywirusowego, wyposażoną w mechanizmy skanowania skryptów ActiveX i Java, automatyczną aktualizację aplikacji i baz danych, a także mechanizmy umożliwiające scentralizowane zarządzanie wszystkimi stacjami roboczymi. Aplikacja wchodzi w skład pakietu McAfee VirusScan Security Suite, zawierającego również programy NetShield i Instalation Designer.

McAfee ThreatScan identyfikuje luki w zabezpieczeniach urządzeń, systemów oraz aplikacji. Dzięki współpracy z pakietem ePolicy Orchestrator użytkownik jest informowany o konieczności instalowania uaktualnień do systemów operacyjnych i aplikacji, otwartych portach IP, udostępnionych dyskach i katalogach itd. Po każdorazowym dokonaniu inspekcji, ThreatScan prezentuje raport i wskazówki dotyczące sposobów i możliwości eliminowania istniejących luk i zagrożeń.

McAfeeVirusScan 4.5.1

  • Producent: Network Associates www.mcafeesecurity.com

  • Dystrybucja: ABC Data, www.abcdata.com.pl AB, www.ab.pl

  • Wymagania: DOS, Windows lub Unix

  • Cena: McAfee VirusScan Security Suite PL - ok. 180 zł; McAfee ThreatScan - ok. 100 zł/stanowisko za licencję do 51 użytkowników; SpamKiller dostępny wyłącznie na stronie: www.mcafee.com - ok. 120 zł (30 USD)


  • TOP 200