Komputer i Ty

Doceniając fakt, iż w znakomitej liczbie przypadków użytkownikami komputera są osoby, dla których informatyka jest nową dziedziną, uruchamiamy nową rubrykę "Komputer i Ty". Prezentowane tu zagadnienia będziemy starali się przedstawiać w sposób zorientowany na tę właśnie grupę czytelników. Mniej zatem będzie tematów stricte informatycznych, więcej natomiast takich, które zawierają informacje przydatne w codziennej pracy oraz pomocnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupów sprzętu i oprogramowania.

Doceniając fakt, iż w znakomitej liczbie przypadków użytkownikami komputera są osoby, dla których informatyka jest nową dziedziną, uruchamiamy nową rubrykę "Komputer i Ty". Prezentowane tu zagadnienia będziemy starali się przedstawiać w sposób zorientowany na tę właśnie grupę czytelników. Mniej zatem będzie tematów stricte informatycznych, więcej natomiast takich, które zawierają informacje przydatne w codziennej pracy oraz pomocnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupów sprzętu i oprogramowania.

Chcemy zwłaszcza podjąć następujące tematy:

- "sprzęt dla niewtajemniczonych" - czyli to, na co każdy potencjalny użytkownik PC powinien zwrócić uwagę podczas zakupu; gdzie i za ile można dokonać zmian w konfiguracji posiadanego systemu oraz jakie z tego płyną korzyści.

- "komputerowy savoir-vivre" - a więc co należy, a co nie należy do dobrego tonu w obcowaniu z komputerem i co na temat błędów użytkowników mają do powiedzenia pracownicy serwisowi.

- ja i komputer - pomysły na to, jak zorganizować sobie pracę w taki sposób by była ona wydajniejsza i mniej uciążliwa.

- "małe jest piękne" - opisy krótkich, bardzo pomocnych w codziennej pracy programów wraz z informacją, gdzie je kupić.

- "co, gdzie, kiedy?" - informacje o imprezach, szkoleniach, nowościach krajowego sprzętu, oprogramowania oraz wydawnictwach komputerowych.

Liczymy na aktywny udział naszych czytelników w redagowaniu tej rubryki, zwłaszcza tych, którzy dokonali własnych odkryć. Tylko bowiem korzystając z doświadczeń, które zgromadziły osoby pracujące od dłuższego czasu z konkretnymi aplikacjami lub sprzętem, możemy uczynić nasze forum przydatnym i atrakcyjnym. Autorzy publikowanych listów mogą liczyć na honoraria, a dla wynalazców szczególnie atrakcyjnych pomysłów ufundujemy specjalne nagrody.


TOP 200