Komputer Expo 2002 rozpoczęte

Dzisiaj otwarto XVII Międzynarodowe Targi Komputer Expo 2002. Według zapowiedzi organizatorów, w Pałacu Kultury i Nauki swoje produkty prezentować będzie 350 firm.

Dzisiaj rozpoczynają się XVII Międzynarodowe Targi Komputer Expo 2002. Według zapowiedzi organizatorów, w Pałacu Kultury i Nauki swoje produkty prezentować będzie 350 firm.

Tegoroczne targi zdominują prawdopodobnie rozwiązania mobilne: notebooki, komputery naręczne oraz wszelkiego rodzaju sieci bezprzewodowe. Tradycyjnie promowane będą również rozwiązania dla telekomunikacji, systemy wspomagające zarządzanie w małych i średnich firmach czy systemy inżynierskie (CAD/CAM/GIS). Targom towarzyszyć będzie ok. 150 godzin imprez dodatkowych. Organizatorzy zaplanowali seminaria i debaty poświęcone m.in. rozwojowi Internetu w Polsce oraz roli informatyki w edukacji.

Zobacz również:

Targi Komputer Expo 2002 odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Ministra Edukacji Narodowej oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Patronat merytoryczny, tak jak w latach ubiegłych, sprawuje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.


TOP 200