Kompresja danych

Szybki układ scalony dokonujący kompresji danych pochodzących z dowolnego źródła opracowała amerykańska firma InfoChip Systems.

Szybki układ scalony dokonujący kompresji danych pochodzących z dowolnego źródła opracowała amerykańska firma InfoChip Systems. Nowy układ IC-105 pracuje z maksymalną kompresją 1:15. Może być bezpośrednio montowany na płycie głównej, na płycie koprocesora lub rozszerzenia pamięci. Współpracując ze sterownikiem twardego dysku o pojemności 40 MB i przy założonej kompresji 3:1, pozwala upakować 120 MB danych. Nakłady poniesione na zakup i montaż układu są mniejsze niż zakup dysku o większej pojemności. Układ kompresuje dane z szybkością 2 MB/s, a dekompresuje z 5 MB/s. Cena układu wynosi 81 USD przy zamówienie 1000 sztuk.


TOP 200