Kompresja RAM dla Windows 95

Mimo znacznego udoskonalenia systemów zarządzających zasobami systemowymi i pamięcią wirtualną dla Windows 95 każdy z użytkowników nowego systemu operacyjnego może się natknąć na takie warunki pracy, które spowodują przekroczenie granicznych wartości pamięci. Aby temu przeciwdziałać firma Quarterdeck Corp. wprowadziła na rynek program MagnaRAM 2, który kompresuje pamięć RAM. MagnaRAM 2 potrafi 'rozciągnąć' dostępną pamięć i przyspiesza działanie systemu Windows. Mogą z niego korzystać użytkownicy Windows 95 a także Windows 3.1.

Mimo znacznego udoskonalenia systemów zarządzających zasobami systemowymi i pamięcią wirtualną dla Windows 95 każdy z użytkowników nowego systemu operacyjnego może się natknąć na takie warunki pracy, które spowodują przekroczenie granicznych wartości pamięci. Aby temu przeciwdziałać firma Quarterdeck Corp. wprowadziła na rynek program MagnaRAM 2, który kompresuje pamięć RAM. MagnaRAM 2 potrafi 'rozciągnąć' dostępną pamięć i przyspiesza działanie systemu Windows. Mogą z niego korzystać użytkownicy Windows 95 a także Windows 3.1.

Program jest polecany dla tych, którzy uruchamiają aplikacje Windows przy użyciu pamięci operacyjnej 4-8 MB RAM. Korzystanie z MagnaRAM powoduje nieco dłuższe uruchamianie aplikacji - w czasie ładowania do pamięci RAM dane są poddawane kompresji, a to chwilę trwa. Kiedy spakowane pliki znajdują się już w pamięci operacyjnej, to przełączanie między otwartymi aplikacjami może ulec znacznemu przyspieszeniu. Zachodzi to wtedy, gdy proces dekompresji umieszczonych w pamięci danych jest szybszy niż gdyby je przesyłać z bufora pamięci wirtualnej na dysku twardym do pamięci operacyjnej RAM komputera. Na dodatek, użytkownik ma wpływ na wielkość bufora, w którym dokonuje się kompresji i na jej stopień - co pozwala na optymalizację parametrów wpływających na szybkość pracy.

Program MagnaRAM może być szczególnie użyteczny dla tych osób, które przy próbach korzystania z dużych i pamięciożernych aplikacji (jak np. przeglądanie czy edycja obrazów lub grafika pod kontrolą CorelPaint) napotykały komunikat "Out of Memory".


TOP 200