Komponent portalowy

Oracle Portal to narzędzie przydatne do tworzenia wewnątrzfirmowego serwisu informacyjnego.

Oracle Portal to narzędzie przydatne do tworzenia wewnątrzfirmowego serwisu informacyjnego.

Każda firma doświadcza problemów z właściwym udostępnianiem pracownikom posiadanych zasobów informacyjnych. Brak właściwego zarządzania nimi prędzej czy później spowoduje chaos. Jednym z ostatnio często stosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania tego rodzaju informacjami jest stworzenie firmowego portalu (EIP - Enterprise Information Portal).

Związek z Oracle

Rozwiązanie Oracle Portal można wykorzystać do zarządzania serwisami informacyjnymi różnej wielkości. Pozwala na publikowanie przez upoważnionych użytkowników dokumentów w wielu formatach (zarówno danych strukturalnych z baz, jak i niestrukturalnych z plików). Administratorom udostępnia jeden interfejs, umożliwiając zachowanie scentralizowanej kontroli nad publikowaniem wszystkich materiałów.

Do użytkowania tego produktu Oracle'a nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie klienckie. Wystarczy typowa przeglądarka WWW (IE lub Netscape Navigator). Po stronie serwera musi być zainstalowana baza danych Oracle 8i. Zaletą natomiast jest to, że rozwiązanie można skalować w zależności od bieżących potrzeb i wielkości serwisu. Jeśli firma ponadto korzysta z baz Oracle'a, to tworzenie standardowych kopii zapasowych bazy zapewni zachowanie kopii zawartości portalu.

Zarówno instalacja, jak i admi-nistrowanie (poprzez przeglądarkę WWW) Oracle Portal nie sprawiają prolemów.

Portalowe aplety

Oprogramowanie Oracle'a wykorzystuje tzw. portlety, czyli nadające się do wielokrotnego wykorzystania komponenty informacyjne, dzięki którym można uzyskiwać dostęp do źródeł danych.

Portlety można wykorzystać do definiowania interfejsów dostępu do danych - od systemów notowań giełdowych, po pliki z danymi korporacyjnymi. Nawet zadania administracyjne są realizowane za pomocą wbudowanych portletów. Obsługują one dostęp do danych, gdzie potrzebne jest logowanie się użytkownika.

Oracle dostarcza gotową bibliotekę portletów, by ułatwić tworzenie interfejsów dostępu do danych. Można je także rozbudowywać tworząc dodatkowe elementy w PL/SQL lub w języku Java (jako pomoc dla programistów dostępny jest tzw. Portal Development Kit).

Nierówność

Użytkownicy portalu mogą być podzieleni na grupy w zależności od posiadanych praw publikowania dokumentów i dostępu do nich. Ci, którzy mogą publikować, mogą również modyfikować wygląd stron WWW, a także ograniczać dostęp do określonych portletów. Oglądający także mają możliwość częściowej modyfikacji sposobu prezentacji informacji, aby odpowiadało to ich preferencjom.

Administrator dysponuje dodatkowymi narzędziami raportującymi, w tym standardowymi informacjami o oglądalności stron czy wydaj- ności serwera. Kilka raportów dostępnych jest standardowo w Oracle Portal, lecz można budować własne - o użytkownikach czy poszczególnych portletach.

--------------------------------------------------------------------------------

Oracle Portal (beta)

Platformy:

Windows NT, Unix i Linux

Cena:

35 USD za licencję na pojedynczego użytkownika; bezpłatnie dostępna wersja testowa


TOP 200