Kompletne bezpieczeństwo

Cisco zapowiada rozpoczęcie pracy nad technologią kompleksowego zabezpieczania sieci.

Cisco zapowiada rozpoczęcie pracy nad technologią kompleksowego zabezpieczania sieci.

Cisco Systems pracuje nad oprogramowaniem, które ma integrować istniejące już sprzętowe i programowe mechanizmy zabezpieczeń, opracowane przez firmę. Produkty te dostępne są obecnie na rynku jako niezależne rozwiązania.

Oprogramowanie, którego premiera zapowiadana jest na III kw. br., pozwoli administratorom określić prawa dostępu do sieci korporacyjnej, np. intranetu, każdego z użytkowników. Odpowiedzialne będzie również za dystrybucję informacji o tych prawach do wszystkich urządzeń i aplikacji kontrolujących bezpieczeństwo sieci, tzn. routery, przełączniki, oprogramowania typu firewall itp. Program ma działać na bazie serwera Windows NT Microsoftu i integrować obsługę serwisów, takich jak: DNS, DHCP, technologię autoryzacji firmy VeriSign oraz niektóre cechy dostępne w Cisco Authentication Server. Za zarządzanie bezpieczeństwem odpowiedzialne będzie oprogramowanie firmy Netsys, którą Cisco zakupiło w ub.r.

Autoryzowany użytkownik będzie mógł zalogować się do sieci korporacyjnej, zarówno z sieci lokalnej w firmie, jak i poprzez Internet, używając pojedynczego hasła. Serwer, odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci, będzie dokonywał weryfikacji danych i po jej pomyślnym zakończeniu wyśle informacje o dostępnych mu prawach do najbliższego danemu użytkownikowi firewall'a lub routera, przez który będzie on komunikować się z siecią firmową. Oprogramowanie to będzie współpracowało jedynie ze sprzętem Cisco.


TOP 200