Kompleksowe podejście

Rozbudowa systemów IT pod kątem określonych celów biznesowych i w powiązaniu ze zmianami organizacyjno-procesowymi jest nie lada wyzwaniem. W czasie gdy wiele firm się restrukturyzuje, na znaczeniu zyskują usługi konsultingu biznesowego.

Kompleksowe podejście

Wyzwania związane z rozwojem środowiska IT podczas restrukturyzacji są różnorakie - od trudności z oceną zależności pomiędzy poszczególnymi aplikacjami lub modułami funkcjonalnymi, przez wybór rzeczywiście niezbędnych obszarów funkcjonalnych, po konieczność uzasadnienia konkretnych wydatków przed zarządem i oszacowania wynikających z nich korzyści. Rosnąca złożoność systemów informatycznych daje się we znaki zwłaszcza w dużych korporacjach, których środowiska IT składają się z kilkudziesięciu mniej lub bardziej zależnych od siebie pakietów aplikacji. Na to nakładają się problemy z oceną rzeczywistych potrzeb biznesu i reorganizacją procesów.

"We współpracy z klientem i na bazie jego oczekiwań budowana jest kolejka projektów. Ich porządek zależeć może m.in. od strategii rozwoju firmy, wymagań dotyczących określonych korzyści oraz możliwości finansowo-organizacyjnych".

Łukasz Cieplak, odpowiedzialny za działalność SAP Business Consulting w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Dostawcy systemów informatycznych starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z takiej sytuacji. Kompleksową ofertą konsultingu może pochwalić się m.in. SAP. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzane są usługi doradcze, znane jako SAP Business Transformation Consulting. Oferta ta stanowi połączenie metod i usług pozwalających na zidentyfikowanie i realizację potencjalnych - wyrażanych w postaci liczbowej - korzyści biznesowych, optymalizację procesów biznesowych i zmianę struktury organizacyjnej w oparciu o najlepsze praktyki, bazujące w dużej mierze na wskaźnikach wykorzystujących dane statystyczne z projektów przeprowadzonych w przeszłości.

Usługi SAP BTC są skierowane przede wszystkim do największych korporacji. Jednak w pewnych wypadkach mogą z nich skorzystać także niektóre mniejsze podmioty. "Niektóre, to znaczy takie, które przygotowują się do dynamicznego rozwoju i są zdeterminowane, by zbudować dla niego solidne fundamenty" - zapewnia Łukasz Cieplak, odpowiedzialny za działalność SAP Business Consulting w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak u siebie

Tworzona w ramach usług Business Transformation Consulting strategia rozwoju środowiska IT jest ukierunkowana na osiągnięcie konkretnych celów - te zaś są wyrażane w postaci liczbowej jako metryki KPI. Poszczególne wskaźniki są definiowane wspólnie z klientem we wstępnej fazie projektu i opierają się na realnych danych biznesowych. Konkretnymi celami mogą być m.in. zaplanowane do osiągnięcia ograniczenia kosztowe lub parametry, takie jak np. czas przygotowania oferty na zapytanie klienta. "Proces dochodzenia do oczekiwanych KPI jest trudny i wymaga ścisłej interakcji z klientem. Brane pod uwagę są m.in. doświadczenia firmy i zrealizowane wcześniej projekty restrukturyzacyjne" - podkreśla Łukasz Cieplak.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200