Kompetencje w centrum

Koncern Lafarge tworzy w Polsce Regionalne Centrum Usług IS/IT, które będzie obsługiwać jego oddziały w Europie Centralnej i Wschodniej.

Koncern Lafarge tworzy w Polsce Regionalne Centrum Usług IS/IT, które będzie obsługiwać jego oddziały w Europie Centralnej i Wschodniej.

Zlokalizowane w Warszawie centrum będzie obsługiwać, w zakresie zarządzania, rozwoju oraz wdrożeń aplikacji biznesowych, spółki Grupy Lafarge zajmujące się produkcją cementu w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Rumunii i Rosji. W tym celu powo łana została spółka Lafarge ITEC (Information Technology Europe Centrale). Ważną część projektu stanowi trzyletnia umowa outsourcingowa, w ramach której udostępni przestrzeń w swoim centrum przetwarzania danych w Nowym Sękocinie pod Warszawą. Firma ta będzie też odpowiedzialna za zarządzanie środowiskiem informatycznym Lafarge ITEC, w tym serwerami, bazami danych i siecią lokalną. Wartość tego kontraktu jest szacowana na ponad 10 mln zł.

Oszczędny outsourcing

"Model outsourcingowy, wybrany na potrzeby budowy naszego centrum w Polsce w istotny sposób powinien przyspieszyć jego uruchomienie. Zdecydowaliśmy, że nie chcemy budować kompetencji na poziomie technologii - sprzętu i baz danych. Uważamy, że lepiej zajmie się tym wyspecjalizowana firma informatyczna" - mówi Tomasz Chełmicki, dyrektor Regionalnego Centrum Usług IS/IT w Lafarge ITEC. Obecnie platforma sprzę-towo-programowa dla aplikacji Lafarge składa się z ok. 20 serwerów i 10 instancji bazy danych Oracle. Działają na niej aplikacje spółek z trzech krajów. Platforma będzie jednak rozbudowywana.

Kompetencje w centrum

FREDERICK AUBET PREZES ZARZĄDU LAFARGE ITEC

Koncern Lafarge spodziewa się, że nowa inicjatywa przyniesie firmie korzyści wynikające z ekonomii skali i standaryzacji środowiska informatycznego. Zapewni również systematyczną redukcję kosztów funkcjonowania działów informatyki w poszczególnych oddziałach, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świad-czonych usług. "Projekt budowy centrum usług informatycznych wpisuje się w strategię działania Lafarge, polegającą na tworzeniu regionalnych centrów kompetencyjnych, w tym m.in. informatycznego. Takie podejście pozwala osiągnąć korzyści wynikające z ekonomii skali oraz umożliwia bardziej efektywne inwestowanie w rozwój posiadanych kompetencji" - uważa Frederick Aubet, prezes zarządu Lafarge ITEC. Grupa Lafarge spodziewa się, że dzięki częściowemu outsourcingowi IT osiągnie znaczące oszczędności.

Jakość przede wszystkim

Przedstawiciele Lafarge podkreślają jednak, że obniżka kosztów nie jest w tym przypadku głównym motywem działania. "Gdyby chodziło wyłącznie o koszty, nie zdecydowalibyśmy się na ten projekt. Naszym celem jest przede wszystkim standaryzacja usług IT w skali całej korporacji, przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości" - przekonuje Frederick Aubet.

Specjalizujące się w produkcji materiałów budowlanych - cementu, betonu, kruszyw, pokryć dachowych oraz gipsu - spółki Grupy Lafarge działają w 75 krajach świata zatrudniając łącznie 77 tys. osób. Ta francuska spółka rozwijała się na wielu rynkach poprzez przejmowanie kolejnych firm. Tylko w Polsce działa sześć spółek tej grupy - Lafarge Dachy, Schiedel, Lafarge Cement, Lafarge Beton, Lafarge Kruszywa i Lafarge Gips. Przykładowo, pierwsza z nich powstała m.in. po przejęciu spółek Braas Polska, RuppCeramika oraz Kami Plegel Roof Poland.

Kompetencje w centrum

TOMASZ CHEŁMICKI, DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM

USŁUG IS/IT W LAFARGE ITEC

W wielu przypadkach poszczególne przedsiębiorstwa przez długi czas realizowały własną strategię informatyczną. Przez to istnieją duże różnice w zakresie posiadanych aplikacji, kompetencji oraz jakości dostarczanych usług. Przykładowo, w Braas Polska funkcjonuje system SAP R/3, podczas gdy w skali całego koncernu standardowym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym jest system J.D. Edwards. Natomiast do zarządzania personelem wykorzystywane jest oprogramowanie PeopleSoft. W miarę rozwoju Grupy Lafarge, coraz silniej zaczęła być

odczuwana potrzeba lepszej komunikacji pomiędzy organizacjami i poszczególnymi zakładami. Kierownictwo koncernu chciało także, aby raporty z poszczególnych oddziałów były ze sobą porównywalne. "Centralizacja pozwoli nam osiągnąć wyższą jakość usług niż w przypadku, gdyby zarządzaniem zajmowały się komórki w poszczególnych krajach" - przekonuje Tomasz Chełmicki.

Elitarna piętnastka

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zespół specjalistów działających w warszawskim Regionalnym Centrum Usług IS/IT będzie za rok liczył ok. 15 osób. W jego skład wejdą starannie wyselekcjonowani pracownicy z poszczególnych krajów. Będą oni zajmować się zarządzaniem aplikacjami, ich rozwojem oraz wdrożeniem systemu J.D. Edwards w kolejnych krajach i spółkach koncernu.

HP Polska - inaczej niż w przypadku większości tego typu umów outsourcingowych - nie będzie przejmował informatyków zatrudnionych w spółkach Grupy Lafarge zajmujących się obsługą infrastruktury teleinformatycznej.


TOP 200