Kompendium wiedzy o kryptografii

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wydały jedną z najważniejszych pozycji na temat kryptografii - pracę wybitnego specjalisty z tej dziedziny wiedzy Bruce'a Schneiera: Kryptografia dla praktyków.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wydały jedną z najważniejszych pozycji na temat kryptografii - pracę wybitnego specjalisty z tej dziedziny wiedzy Bruce'a Schneiera: Kryptografia dla praktyków.

Dobrze się stało, że ona wreszcie pojawiła się po polsku, chociaż tytuł książki jest mylący - to jest raczej kompendium wiedzy na temat kryptografii dla teoretyków. Studiowanie książki wymaga sporo czasu i zaawansowanego przygotowania w zakresie matematyki wyższej; nie jest to pozycja dostarczająca gotowych recept.

Autor zaprezentował obszerny materiał w zakresie wszystkich aspektów stosowania kryptografii. Omówił protokoły do przesyłania komunikatów między dwoma stronami z ewentualnym udziałem zaufanej trzeciej strony, algorytmy kryptograficzne z kluczami tajnymi i jawnymi, sposoby rozprzestrzenia i zarządzania kluczami, sposoby uwierzytelniania i sygnatury cyfrowe. Pokazał praktyczne realizacje systemów kryptograficznych firmowych i handlowych (popularny w systemach otwartych system Kerberos). Wspomniał także o politycznych i prawnych aspektach stosowania kryptografii. Obszerny wykaz literatury pozwala na pogłębienie informacji w publikacjach źródłowych.

Algorytmy zaprezentowane w książce w postaci kodu źródłowego w języku C mogą służyć raczej jako ćwiczenia technik kryptograficznych niż gotowe realizacje algorytmów. Szkoda, że do książki nie dołączono tych programów na dyskietce.

Praktyk oczekuje raczej gotowych recept i rozwiązań swoich problemów, rzadko jest zainteresowany rozważaniami na tematy obce jego działalności. Sądzę, że WNT powinno możliwie szybko wydać poważną książkę na temat popularnego systemu ochrony danych PGP (Pretty Good Privacy), która wypełni lukę rynkową.


TOP 200