Kompendium wiedzy o hurtowniach danych

Wyjaśnienie zawiłości działania i wykorzystania hurtowni danych wymaga dogłębnej ich znajomości oraz praktycznego budowania dla potrzeb różnorodnych dziedzin gospodarki.

Wyjaśnienie zawiłości działania i wykorzystania hurtowni danych wymaga dogłębnej ich znajomości oraz praktycznego budowania dla potrzeb różnorodnych dziedzin gospodarki.

Nie ulega wątpliwości, że najlepiej teoretyczne zasady budowania i stosowania hurtowni danych opanował twórca tej dziedziny informatyki W.H. Inmon. Właśnie ukazało się drugie wydanie opracowanego przez niego podstawowego kompendium wiedzy na temat hurtowni danych "Building the Data Warehouse".

Używając prostej terminologii i przystępnego języka W.H. Inmon wyjaśnia:

-jak projektować i budować hurtownie danych (pokazuje ten proces krok po kroku)

- jak migrować do hurtowni danych z istniejących rozwiązań

- techniki korzystania z hurtowni, aby osiągnąć z niej istotne korzyści

-sposoby monitorowania hurtowni

- modelowanie danych dla potrzeb hurtowni

- jak działają minihurtownie danych

- wiele innych problemów związanych z hurtowniami danych.

Osobiście uważam, że nie ma lepszej książki zapoznającej z teoretycznymi podstawami działania hurtowni danych, popartymi wieloma przykładami i obszerną literaturą przedmiotu.

Zupełnie inny charakter ma druga książka, którą również z całym przekonaniem polecam - R. Kimball: "The Data Warehouse Toolkit". Jest to praca znacznie trudniejsza, gdyż zakłada u czytelnika sporą wiedzę na temat hurtowni (uzyskaną przez przeczytanie np. książki W.H. Inmona), inne też są jej cele. Na przykładach kilkunastu hurtowni danych dla różnych dziedzin działalności gospodarczej autor pokazuje zasady ich działania i wykorzystania oraz analizuje kolejno różne aspekty procesu projektowania, właściwe dla danego rozwiązania.

Książka zawiera CD-ROM, na którym znajduje się pakiet narzędziowy Star Tracker z graficznym interfejsem użytkowym do posługiwania się niewielkimi hurtowniami, obrazującymi omawiane aspekty ich działania. Star Tracker jest prostym narzędziem analitycznym do wielowymiarowej analizy hurtowni, również znajdujących się na CD-ROM.

Ta książka ma charakter znacznie bardziej praktyczny: jej autor jest niezależnym konsultantem, zarabiającym na życie budując hurtownie danych dla potrzeb wielkich korporacji. Stąd wiele przykładów rzeczywistych hurtowni, nawet jeśli mocno uproszczonych, to i tak bardzo pouczających.


TOP 200