Kompaktowa skrzynka komunikacyjna dla biura

Xcentric, czyli centralka abonencka, router, faksmodem oraz serwer zdalnego dostępu w jednym.

Xcentric, czyli centralka abonencka, router, faksmodem oraz serwer zdalnego dostępu w jednym.

Małe przedsiębiorstwa i biura, jak również użytkownicy domowi, czyli rynek SOHO, chętnie zawiadywaliby swoimi wszystkimi urządzeniami komunikacyjnymi w sposób scentralizowany. Dlatego zamiast telefonów, faksów i pecetów coraz częściej stosuje się jedno urządzenie, zastępujące je i świadczące wszystkie oferowane przez nie funkcje i usługi. Prezentowany produkt o nazwie Xcentric firmy Bintec należy właśnie do tej klasy urządzeń uniwersalnych (Allround).

W większości przedsiębiorstw urządzenia telefoniczne, LAN oraz ISDN to sprzęt wolno stojący, występujący osobno. Trudna jest ich integracja, kiedy np. mają zostać wprowadzone nowe techniki, takie jak np. CTI (Computer-Telephone Integration). Także zastosowanie routera ISDN lub chociażby ogólna kontrola standardów technicznych okazują się przez tę wielorakość nie połączonych ze sobą urządzeń trudne. Dochodzą tu także inne aspekty, takie jak problemy ochrony przy instalacji zapory ogniowej dla całej firmy oraz trudności przy obliczaniu kosztów w poszczególnych działach.

Kompaktowa skrzynka komunikacyjna dla biura

Xcentric - all-in-one

Problemom tym sprostać ma Xcentric, urządzenie będące kombinacją centralki abonenckiej, routera, faksmodemu oraz serwera zdalnego dostępu - oferowane przez niemiecką firmę Bintec (www.bintec.de), producenta sprzętu telekomunikacyjnego. Jak informuje Bintec, urządzenie to może być stosowane w filiach firm, grupach roboczych oraz małych przedsiębiorstwach.

Zintegrowane urządzenie telekomunikacyjne, jakim jest Xcentric, łączy różne usługi komunikacyjne. Dzięki temu wszyscy użytkownicy powinni mieć zapewnioną możliwość korzystania z tych samych wysokiej jakości usług i mechanizmów ochronnych. Ponadto kierownictwo firmy może za pomocą takiego urządzenia skutecznie kontrolować koszty komunikacyjne, dostępne są tu bowiem różne mechanizmy wspomagające kontrolę użytkowania oraz kosztów.

Xcentric - o wymiarach 60 x 20 x 10 [cm], jaskrawoniebieskiej obudowie - można wiesza się na na ścianie, łączy z wyjściem telefonicznym oraz z siecią LAN, a następnie konfiguruje.

Można powiedzieć, że konfiguracja ma szeroki charakter, ponieważ w urządzeniu dadzą się zintegrować aż cztery moduły komunikacyjne. Oprócz możliwości wbudowania routera ISDN i LAN lub huba można dołączyć centralkę abonencką (pod nazwą PABX), faksmodem oraz serwer zdalnego dostępu lub CAPI/TAPI. Rysunek przedstawia schemat budowy urządzenia.

Zadania podstawowe: konfiguracja

Xcentric firmy Bintec oferuje dwa sposoby przeprowadzenia konfiguracji podstawowej oraz internetowej. Do tego dochodzi konfiguracja wyjścia sieci firmowej oraz serwera CAPI/TAPI.

Użytkownik początkujący, pragnący szybko widzieć efekty, skorzysta z pewnością z asystenta konfiguracji dla Windows, zawartego w pakiecie oprogramowania BrickWare 5.1.1. Należy tu zwrócić uwagę na zainstalowanie właściwej wersji tego pakietu. Użytkownik wybiera opcje z menu oraz wprowadza niezbędne dane o środowiskach: systemu i Internetu.

Na serwerze Windows-NT zadanie to przeprowadza się łatwiej i szybciej niż pod Windows 95/98, gdyż częste i uciążliwe przebiegi Reboot tutaj nie występują. Dotyczy to w szczególności konfiguracji TCP/IP. Dostęp do Internetu poprzez to urządzenie został skonfigurowany z przeglądarki, pracującej pod Windows NT 4.0 (Service Pack 6). Musiały tu zostać wprowadzone dane o bramie DNS oraz translacji adresów sieciowych NAT (Network Address Translation), co możliwe jest przez router Xcentrica.

Kompaktowa skrzynka komunikacyjna dla biura

Integracja usług komunikacyjnych: schemat modułów Xcentrica

Możliwość wprowadzenia NAT to pierwsza funkcja ochronna prezentowanego urządzenia. Pozwala ona na „schowanie”, np. podczas surfowania w Internecie, wewnętrznych firmowych adresów IP. Na paletę funkcji ochronnych składają się dodatkowo: Firewall oraz VPN. Dzięki temu urządzenie nadaje się do stworzenia ekstranetu z partnerami handlowymi.

Serwer Windows-NT nie może jednak zostać połączony bezpośrednio z modułem głównym Xcentrica. Trzeba raczej podłączyć kabel ethernetowy (10-100 Mb/s) do opcjonalnego modułu hubowego. Zostanie on następnie połączony kablem krosowym (Crossover) z modułem głównym Xcentrica. Do modułu hubowego pasują złącza sześciu dalszych ethernetowych stacji roboczych, a w obudowie jest miejsce na jeszcze jeden moduł hubowy. Można też oczywiście użyć hubów zewnętrznych.

Oprócz graficznego asystenta istnieje druga możliwość przeprowadzenia konfiguracji. Polega na tym, że oprogramowanie instalacyjne (Setup) zostaje wprowadzone bezpośrednio do Xcentrica. Można to przeprowadzić przez seryjny interfejs za pomocą programu Hyper-Terminal pracującego pod Windows lub też telnetowego klienta. Posługiwanie się programem instalacyjnym nie jest skomplikowane dla kogoś, kto jest obeznany z podstawowymi pojęciami i parametrami. Zamieszanie może jedynie wprowadzić opcja Credits w dolnym menu ISDN. Dzięki tej opcji możliwa staje się konfiguracja kontroli kosztów pojedynczego użytkownika. Xcentric oferuje tym samym możliwość określenia maksymalnego czasu trwania połączeń ISDN, jak również maksymalnej wysokości opłat. Do tego celu służy program Credits Based Accountig System. Dodatkowo pewne, określone pakiety danych mogą zostać odrzucone lub zablokowane za sprawą filtrów.

Router ISDN tworzy połączenia ISDN automatycznie, zależnie od konfiguracji systemu.

W odróżnieniu od modemów zewnętrznych nie występują tu migające diody LED informujące, czy dane połączenie ISDN zostało ustanowione. Z tego powodu może się zdarzyć, że zostaną zrealizowane połączenia niepożądane lub będą trwać dłużej, niż użytkownik sobie tego życzy. Takie nie chciane połączenia ISDN mogą powstać (szczególnie w sieciach pracujących pod systemem Windows) przez usługę broadcast. Mogą tu być pomocne programy Setup-Tool i tzw. Activity Monitor, które dostarczają dalsze środki kontroli. Są one jednak zawarte dopiero w wersji 5.1.1 pakietu Brickware. W wykazie czynności kontrolnych (Checklist) pod hasłem Połączenia ISDN Bintec wskazuje korzystne sposoby zastosowania narzędzi instalacyjnych (Setup-Tools), aby ustrzec się przed niepożądanymi połączeniami lub je wytropić.

Oprócz przedstawionego routera dla sieci TCP/IP i IPX, jak również 4-portowego huba/przełącznika (kanały Full Duplex ze 100 Mb/s) Xcentric zawiera także centralkę abonencką, faksmodem i serwer zdalnego dostępu. Centralka abonencka PABX oferuje zarówno złącza cyfrowe (So), jak i analogowe (POTS). Wszystkie złącza So modułu XCM-5SO mogą zostać skonfigurowane osobno, zarówno jako złącza wewnętrzne, jak i zewnętrzne (miejskie). W eksploatacji wewnętrznej urządzenie może obsłużyć do ośmiu urządzeń końcowych z całkowitym poborem mocy do 2 W. Na przyłączach analogowych mogą być ponadto eksploatowane telefony standardowe, faksy G3 oraz inny podobny sprzęt. Xcentric ma także cechy nowoczesnego urządzenia telekomunikacyjnego, takie jak przejmowanie i przenoszenie rozmów, informacja o nowym połączeniu w trakcie rozmowy oraz połączenia trójstronne.

Kompaktowa skrzynka komunikacyjna dla biura

Ocena produktu

Xcentric ma procesor DSP (Digital Signal Processor), udostępniający funkcję modemu dla standardów V.17 (faks) i V.32 (dane). Serwer faksowy może z tej funkcji korzystać przez złącze CAPI. Skorzystanie z funkcji modemu jest też możliwe dla routera przy połączeniach zdalnych przez modem z analogowej sieci telefonicznej. Zintegrowany serwer CAPI/TAPI udostępnia funkcje Unified-Messaging. Wspierają je także faks sieciowy oraz telefonia komputerowa (CTI). Configuration Manager oferuje także narzędzia do administrowania oparte na SNMP (Simple Network Management Protocol).

Maksymalna rozbudowa centralki mogłaby wyglądać następująco:

  • tylko analogowo: 4 x So, centrala i 16 x analogowo (a/b),
  • tylko cyfrowo: 2o x So, wszystkie można konfigurować wewnętrznie i zewnętrznie,
  • mieszane: 4 x So centrala, 12 x So wewnętrznie, 4 x analogowo (a/b).
Xcentric dysponuje także wejściem Musik-on-Hold oraz funkcją sterowania domofonu.

Podsumowując, można stwierdzić, że małe przedsiębiorstwa, filie firm i grupy robocze, którym zależy na zintegrowaniu i rozbudowaniu swego sprzętu teleinformatycznego, otrzymują w postaci Xcentrica kompaktowe podstawowe wyposażenie, które pozwala osiągnąć ten cel.

Sprzedaż produktów Bintec w Polsce:

Asterix (www.asterix.pl) oraz Router PL (www.router.pl)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200