Komórkowy ból głowy. Czy telefony szkodzą?

Powracający co jakiś czas, jak bumerang, problem szkodliwości promieniowania radiowego i mikrofalowego niewątpliwie jest związany z coraz większą popularnością w naszym kraju łączności komórkowej. Nadal jednak brak prostej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czy wytwarzane przez te aparaty pola elektromagnetyczne PEM o wysokiej częstotliwości stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Powracający co jakiś czas, jak bumerang, problem szkodliwości promieniowania radiowego i mikrofalowego niewątpliwie jest związany z coraz większą popularnością w naszym kraju łączności komórkowej. Nadal jednak brak prostej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czy wytwarzane przez te aparaty pola elektromagnetyczne PEM o wysokiej częstotliwości stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Od początku istnienia człowiek jest narażany w trwały, lecz niedostrzegalny sposób na wiele różnorodnych naturalnych postaci promieniowania, docierającego do nas z kosmosu, Słońca i Ziemi, a także coraz częściej wytwarzanego świadomie bądź nieświadomie przez rodzaj ludzki. Tylko dzięki znikomej naturalnej wrażliwości organizmu ludzkiego na promieniowanie pola elektromagnetycznego PEM - co wynika z braku odpowiednich receptorów - pozostajemy w nieświadomości, że otaczające nas środowisko jest nasycone różnorodną elektromagnetyczną energią, najczęściej o wysokiej częstotliwości.

Brak rzetelnej informacji o wielkości i wpływie promieniowania radiowego na organizm człowieka pogłębia niechęć użytkowników do korzystania z niektórych dobrodziejstw techniki radiowej, jak też powoduje lekceważenie wymaganych przepisów ochronnych dotyczących stref powodujących rzeczywiste i niedopuszczalne napromieniowanie ciała. Szczególnie w sytuacjach, gdy gwałtownie rozwijająca się telefonia komórkowa, a także różnego rodzaju publiczne i prywatne systemy łączności dyspozytorskiej stają się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem dla szybkiej i skutecznej łączności trankingowej (przemysł, kolejnictwo, pogotowie ratunkowe, policja czy straż ppoż.).

O ile można pominąć wpływy szkodliwego promieniowania pól EM pochodzące z przekazywania energii elektrycznej liniami przesyłowymi o niskiej częstotliwości prądu przemiennego 50 Hz i dla niewielkich napięć (od 220 V do 380 V czy 1000 V, z wyjątkiem iskrzenia styków i niekontrolowanych ulotów), o tyle już napięcia energetyczne wielkości kilkuset tysięcy woltów i o wartościach od 200 kV do 400 kV mogą generować szkodliwe promieniowanie PEM, nawet w znacznej odległości od źródła, czyli osi linii przesyłowych. Obowiązująca w Polsce strefa ochronna dla linii przesyłowych 400 kV, wynosząca nie mniej niż 28 m od osi linii, jednoznacznie zabrania stałego przebywania ludzi w jej granicach, jak też budowania wewnątrz niej domów mieszkalnych.

Wpływy na organizmy żywe pól elektromagnetycznych o wyższych i wysokich częstotliwościach są jednak zdecydowanie inne. Energia PEM sygnałów wysokiej częstotliwości składa się głównie z dwóch czynników promieniowania radiowego: promieniowania radiofal RF (Radio Frequency) w zakresie dwóch spójnych pasm o częstotliwościach 0,1-10 MHz i 10-300 MHz oraz promieniowania mikrofalowego MF (Microwave Frequency) o częstotliwościach w zakresie 0,3-300 GHz. We wszystkich tych przypadkach promieniowaniu nieodłącznie towarzyszy pole elektryczne i magnetyczne, a o charakterze pola i jego oddziaływaniu na organizm człowieka świadczą głównie częstotliwość sygnału radiowego i wielkość przenoszonej energii.

Niektóre rodzaje energii PEM o znacznej intensywności, zwłaszcza poniżej 10 MHz, mogą powodować nieodwracalne zagrożenia bezpośrednie - w postaci porażenia prądem, w innej zaś, bardziej delikatnej formie (powyżej 100 MHz) - tylko efekty termiczne, powodujące nadzwyczaj szkodliwe przegrzewanie się narządów wewnętrznych człowieka. Wiele z nich przy znikomych energiach może powodować zmiany czynnościowe różnych narządów, jednak bez udowodnionych następstw zdrowotnych.

Nie wszystkie rodzaje i sposoby napromieniowania elektromagnetycznego mają negatywny wpływ na organizm człowieka. Znana od lat uzdrowicielska moc promieniowania PEM, o odpowiedniej częstotliwości, energii i dawkowana w niewielkich bądź śladowych ilościach, ma zastosowanie w medycynie, w celach diagnostycznych i leczniczych. Energia pól PEM, a w szczególności mikrofal może bowiem wnikać do wnętrza organizmów i powodować występowanie pożytecznych bądź szkodliwych zjawisk biologicznych w zależności od zaabsorbowanej energii. Wyjaśnienie przyczyn i skutków takich terapii nie jest do końca jasne, chociaż istnieją dokładnie udokumentowane prezentacje biomedyczne, określające sposób postępowania - jednoznacznie dający dobroczynne efekty oddziaływań PEM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200