Komórkowe zasięgi i anteny

Coraz szybszy rozwój sieci telefonii komórkowej (liczba abonentow przekroczyła już 13 tys.) nieuchronnie pociąga za sobą rosnącą liczbę pytań do serwisu i porad udzielonych przez serwis posiadaczom i potencjalnym, przyszłym użytkownikom telefonów komórkowych. Często się zdarza, że narzekania na jakość usług świadczonych przez Centertel spowodowane są nieznajomością zasad pracy urządzenia nadawczo-odbiorczego, jakim jest telefon komórkowy.

Coraz szybszy rozwój sieci telefonii komórkowej (liczba abonentow przekroczyła już 13 tys.) nieuchronnie pociąga za sobą rosnącą liczbę pytań do serwisu i porad udzielonych przez serwis posiadaczom i potencjalnym, przyszłym użytkownikom telefonów komórkowych. Często się zdarza, że narzekania na jakość usług świadczonych przez Centertel spowodowane są nieznajomością zasad pracy urządzenia nadawczo-odbiorczego, jakim jest telefon komórkowy.

Niezbędną wiedzę na ten temat można oczywiście uzyskać czytając dokładnie instrukcję obsługi dołączoną do każdego telefonu. Niemniej wydaje się pożyteczne przytoczenie kilku niezbędnych informacji i uwag eksploatacyjnych (szczególnie dla posługujących się takim telefonem w terenie), wynikających z doświadczeń serwisantów telefonii komórkowej.

Niezbędnym i podstawowym warunkiem uzyskania połączenia telefonu komórkowego z centralą jest znalezienie się aparatu w zasięgu pola stacji bazowej (zielona lampka kontrolna lub napis "serw"). Im silniejszy sygnał stacji bazowej, tym lepsza jakość połączenia. Aby sprawdzić poziom sygnału docierającego do telefonu, należy wcisnąć klawisz FCN i (1) dla aparatu Talkman, "strzałka" i (2) dla Motoroli oraz SFT (9) "Field" dla aparatu Cityman 450.

Po naciśnięciu podanej sekwencji klawiszy na wyświetlaczu pokażą się pionowe kreski, im ich więcej, tym mniej zakłóceń i szumów podczas rozmowy. W nowej wersji Talkmana oraz w Nokii 150 natężenie pola jest pokazywane stale z lewej strony wyświetlacza. Jeżeli np. wyświetli się tylko jedna kreska, przesuwając telefon można wyszukać pozycję, w której uzyska się najsilniejszy sygnał (antena aparatu musi znajdować się w pozycji pionowej). Jest to szczególnie ważne, jeśli do telefonu jest podłączony telefax. Odpowiednie położenie telefonu zmniejszy prawdopodobieństwo błędów w transmisji.

Elementem decydującym o jakości połączenia jest antena telefonu komórkowego. Jej położenie ma wpływ na jakość i siłę odbieranych sygnałów. Ze względu na pionową polaryzację anten nadawczych, antena telefonu komórkowego powinna znajdować się również w pozycji pionowej. Inne ustawienie anteny, (np. ukośne) może spowodować pojawienie się szumów i zniekształceń, a w skrajnych przypadkach przerwanie rozmowy.

Telefon komórkowy używany w samochodzie musi mieć antenę zewnętrzną. Używanie go bez takiej anteny, np położonego na tylnym siedzeniu, może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych samochodu wywołane przez pole elektromagnetyczne powstające podczas pracy telefonu.

Metalowa karoseria samochodu stanowi niestety doskonały ekran dla fal radiowych, a tym samym dla informacji docierających do anteny telefonu. Zastosowanie anteny zewnętrznej i jej zamontowanie na stałe na dachu pojazdu znakomicie poprawia jakość połączenia i jego skuteczność, a więc i zasięg. Montaż takiej anteny najlepiej powierzyć doświadczonym instalatorom.

Do samochodu można zastosować bardzo różne anteny. W ofercie firm znajduje się cała ich gama, od mocowanych na stałe do naklejanych na szybie.

Krótka antena, odpowiadająca 1/4 długości fali (ćwierćfalowa), świetnie nadaje się do użytku w terenie zabudowanym. Nie daje wzmocnienia sygnału, jej zaletą są małe zaniki sygnału, a tym samym lepsza jakość połączenia. Antenę ćwierćfalową można instalować z odchyleniem do 30 od pionu. Długi radiator o długości 5/8 fali ma wzmocnienie ok. 3 dB i powinien być stosowany w terenie otwartym, np. na trasach między miastami. Antena powinna być zamontowana pionowo, już odchylenie większe niż 5 powoduje zmniejszenie zasięgu, a odchylenie o 45 zmniejsza zasięg aż o 45%!

Radiatory tego typu mają także anteny magnetyczne. Antenę magnetyczną stawiamy zawsze na powierzchniach metalowych, starając się umocować ją na środku płaszczyzny (dachu samochodu). Ustawienie anteny przy krawędzi spowoduje zmianę charakterystyki promieniowania anteny i należy się wówczas liczyć z możliwością zaników sygnału podczas jazdy. Podczas montażu i używania anteny trzeba pamiętać, aby kabel antenowy nie był przycinany przez drzwi samochodu. Pęknięcie oplotu lub żyły środkowej kabla uniemożliwia łączność, a wypadki takiego uszkodzenia anteny są częstsze, niż mogłoby się zdawać.

Nie poleca się natomiast do szerokiego stosowania anten przyklejanych na szybie. Spełniają one swoje zadanie tylko na terenie miasta, w pobliżu stacji bazowych, a stosowane są jedynie tam, gdzie nie można zainstalować innych typów anten.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200