Komórkowe fotografowanie pod kontrolą

Wraz z pojawieniem się zjawiska szpiegostwa przemysłowego z wykorzystaniem wbudowanych w telefony komórkowe aparatów cyfrowych, pojawiają się pierwsze metody walki z tym procederem. Firma Iceberg Systems jest właśnie w fazie testowania oprogramowania, które w specyficznych miejscach umożliwi dezaktywację komórkowych cyfrówek.

Rozwiązanie zwane Safe Heaven opiera się na systemie bezprzewodowych transmiterów rozmieszczonych w budynku oraz specjalnego sterującego oprogramowania wbudowanego w telefon komórkowy. Po wejściu w tzw. "strefę prywatności", czyli zasięg działania transmiterów, wysyłają one komunikaty do przenośnego urządzenia i powodują wyłączenie funkcji . Pełną funkcjonalność telefon odzyskuje po opuszczeniu danej strefy (np. budynku).

Według przedstawicieli firmy, system może być adaptowany także do szeregu innych zadań, między innymi do wyciszania drażniących dzwonków telefonów w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie ciszy lub np. uniemożliwiać przesyłanie komunikatów tekstowych pomiędzy uczniami na terenie szkoły.

Prowadzone są rozmowy z kilkoma producentami telefonów komórkowych zainteresowanych przetestowaniem rozwiązania.

Więcej informacji: http://www.icebergsystems.net


TOP 200