Komórki w służbie ludu

Real Time Rome - tak nazywa się projekt, w ramach którego naukowcy śledzą w czasie rzeczywistym ruch ludzi w mieście.

Real Time Rome - tak nazywa się projekt, w ramach którego naukowcy śledzą w czasie rzeczywistym ruch ludzi w mieście.

Komórki w służbie ludu

Projekt Real Time Rome pozwala zobrazować zarówno liczbę użytkowników telefonów komórkowych w danym miejscu, jak i ich aktywnoŚĺ.

Lokalizacja ludzi w przestrzeni odbywa się przez połączenie technik triangulacyjnych, wykorzystujących pomiar mocy sygnałów telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych, odbieranych przez wiele stacji bazowych, z odczytami z odbiorników GPS, zainstalowanych na stacjach bazowych, taksówkach i autobusach.

Wszystkie pomiary nanoszone są na oś czasu, dzięki czemu możliwe jest np. odróżnienie osoby rozmawiającej przez telefon z samochodu stojącego w korku od osoby siedzącej na ławce z telefonem w kieszeni. Celem projektu jest poznanie intensywności ruchu osób w różnych częściach miasta i rozpoznanie trendów w wykorzystaniu infrastruktury miejskiej. Wyniki badań mogą posłużyć do efektywniejszego sterowania ruchem w mieście (korki, synchronizacja świateł na skrzyżowaniach), poprawy zarządzania transportem miejskim (porównanie liczby ludzi na przystankach o różnych porach z rozkładami jazdy itp.), opracowywaniu scenariuszy ewakuacyjnych na wypadek katastrof itp.

Pomysłodawcą projektu jest urbanista Carlo Ratti, dyrektor instytutu Senseable City Laboratory w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pracę jego zespołu można obejrzeć (w czasie rzeczywistym, a jakże) na wielkich telebimach na trwającym właśnie biennale sztuki współczesnej w Wenecji. Zdjęcia z wystawy można znaleźć na stronie:http://senseable.mit.edu/realtimerome/ .


TOP 200