Komórki i internauci na świecie

Według Gartner Dataquest w 2001 r. po raz pierwszy liczba nowo zakupionych na świecie telefonów komórkowych spadła poniżej 400 mln egzemplarzy.

Według Gartner Dataquest w 2001 r. po raz pierwszy liczba nowo zakupionych na świecie telefonów komórkowych spadła poniżej 400 mln egzemplarzy.

Powodem zmniejszenia sprzedaży jest prawdopodobnie stopniowe nasycanie się rynku europejskiego, rezygnacja z dofinansowania telefonów przez operatorów oraz stopniowe rozszerzanie się rynku wtórnej sprzedaży telefonów używanych.

Natomiast nie słabnie korzystanie z Internetu przez stacjonarnych użytkowników domowych. Firma badawcza Nielsen/NetRatings podała, że na świecie pod koniec ub.r. z siecią Internet łączyło się z domu 486 mln użytkowników. Stanowi to ok. 5,1 proc. wzrostu w porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym na przełomie lipca i września ub.r.


TOP 200