Komisja Europejska znowelizuje prawo patentowe

Unijni prawnicy chcą aby ochronie patentowej podlegały jedynie aplikacje mające wpływ na pracę urządzeń. Oprogramowanie biznesowe i użytkowe chronione byłoby jedynie prawem autorskim.

Komisja Europejska przedstawiła propozycję ustawy wprowadzającej możliwość ochrony patentowej tworzonego oprogramowanie. Unijni prawnicy chcą aby takiej ochronie podlegały jedynie aplikacje mające wpływ na pracę urządzeń. Patentami mogłyby być więc chronione np. aplikacje sterujące sprzętem medycznym lub przyspieszające pracę komputera. W USA i Japonii patentami mogą być chronione również i ich architektura. Przykładem takiej aplikacji może być ułatwiający zakupy online model "one-click purchasing", opatentowany w 1999 r. przez Amazon.com.

Zdaniem unijnych ekspertów, aplikacje typowo użytkowe i te służące prowadzeniu e-biznesu, wykorzystujące już wcześniej opracowane technologie, podlegałyby jedynie ochronie praw autorskich. Propozycja nowej ustawy patentowej jest kompromisem między stanowiskiem amerykańskiej judykatury a postawą reprezentowaną przez środowisko programistów open source, którzy przeciwni są ochronie prawnej tworzonego oprogramowania.

Zobacz również:

Nowe prawo w Unii Europejskiej miałoby zastąpić 15 różnych przepisów obowiązujących w 15 krajach organizacji. Obecnie stosowane w unijnych państwach prawo patentowe pochodzi jeszcze z lat 70-tych. Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, nowe prawo patentowe w krajach piętnastki zacznie obowiązywać za 18 miesięcy.

Propozycja przedstawiona przez unijnych prawników spotka się z pewnością ze sprzeciwem Europejskiego Biura Patentowego (EPO) z siedzibą w Monachium, które zapewnia ochronę patentową każdej zgłoszonej aplikacji, bez względu na jej charakter.