Komisja Europejska chce utrzymać porozumienie z USA, dotyczące ochrony prywatności

Komisja nie zgadza się z Parlamentem Europejskim, który chce wznowienia negocjacji w sprawie ochrony danych osobowych eksportowanych z Unii do Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy prowadzili negocjacje dotyczące zasad ochrony prywatności, stosowanych przez amerykańskie firmy prowadzące działalność w Europie, potwierdzili, że zaproponują uznanie amerykańskiego sytemu, opartego na zasadach samoregulacji rynkowej. Porozumienie Unii i Stanów Zjednoczonych w tej kwestii stanęło pod znakiem zapytania, gdy Parlament Europejski niedawno zdecydował, że uznanie amerykańskiego systemu, opartego na tzw. zasadach bezpiecznego portu (safe harbour principles), wymaga szeregu zmian.

Frits Bolkestein, komisarz Unii odpowiedzialny za rynki wewnętrzne, poinformował, że zamierza zarekomendować Komisji Europejskiej przyjęcie zasad bezpiecznego portu, jako "wystarczającego zabezpieczenia" dla danych osobowych wysyłanych z 15. państw Unii do Stanów Zjednoczonych.

Negocjacje dotyczące ochrony danych osobowych eksportowanych poza granice Unii, przedstawiciele Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych prowadzą od dwóch lat. Gdy wszystko wskazywało na to, że marcu br. strony doszły do ostatecznego porozumienia, na początku lipca br. Parlament Europejski uznał, iż negocjacje należy wznowić. Jednakże zgodnie z unijnym prawem, Komisja Europejska nie jest zobligowana do poddania się żądaniom parlamentu.

F. Bolkestein poinformował, że przekaże zastrzeżenia Parlamentu Europejskiego swojemu odpowiednikowi w amerykańskim Departamencie Handlu. Dodał też, że Komisja będzie chciała wznowić negocjacje w późniejszym terminie, gdyby prawne środki dotyczące ochrony prywatności obywateli Unii okazały się niewystarczające.

***

Unia Europejska i USA ostatecznie porozumiały się w kwestii ochrony prywatności

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200