Komercyjny Internet w Warszawie

Porozumienie zawarte przez warszawską firmę ATM z Telekomunikacją Polską SA oraz nawiązanie współpracy z NASK umożliwiło wszystkim zainteresowanym dostęp do sieci Internet. Do połączenia komputera z serwerem IKP (Internet Komercyjny w Polsce) odbiorca powinien mieć modem. Serwerem jest komputer IRIS Indigo Silicon Graphics. Usługę oferuje i administruje warszawska ATM, która zaprasza wszystkich chętnych (tel. 610 60 73).

Porozumienie zawarte przez warszawską firmę ATM z Telekomunikacją Polską SA oraz nawiązanie współpracy z NASK umożliwiło wszystkim zainteresowanym dostęp do sieci Internet. Do połączenia komputera z serwerem IKP (Internet Komercyjny w Polsce) odbiorca powinien mieć modem. Serwerem jest komputer IRIS Indigo Silicon Graphics. Usługę oferuje i administruje warszawska ATM, która zaprasza wszystkich chętnych (tel. 610 60 73).

Sieć komputerowa INTERNET znana jest już od dawna w Polsce. Korzystają z niej m.in. sieci NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe). Szacuje się, że na świecie, ok. 85% informacji przesyłanych w rozległych sieciach komputerowych przypada na Internet.

Sieć Internet funkcjonuje obecnie w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, Japonii, Indiach, Singapurze, Izraelu oraz Europie (wraz z Polską), a rozwijana jest w Ameryce Południowej, Afryce i Rosji. W Polsce do sieci tej włączonych jest ok. 50 centrów komputerowych, w tym praktycznie wszystkie ośrodki akademickie. Dostęp do Internetu staje się coraz bardziej niezbędny dla wszystkich ośrodków gromadzących, przetwarzających i publikujących dane naukowe.

Korzystanie z Internetu umożliwia dostęp do komputerów i baz danych znajdujących się np. na drugiej półkuli ziemskiej. Możliwa jest transmisja plików w różnych formatach, otrzymywanie i wysyłanie poczty elektronicznej. Jako przykład można przytoczyć dostęp do zbiorów Biblioteki Kongresu USA oraz wielu powszechnych i specjalistycznych baz danych, m.in. do baz renomowanych ośrodków akademickich.

Korzystanie z komercyjnego, a nie stałego dostępu do sieci jest korzystne finansowo dla użytkowników, którzy potrzebują tylko niektórych informacji w zakresie ograniczonym datą lub tematyką. Z IKP korzysta już m.in. Polska Agencja Prasowa i "Gazeta Wyborcza". Koszt usługi oferowanej przez ATM zależy od żądanej konfiguracji i wynosi od 500 tys. zł. Na razie Internet Komercyjny działa jedynie w Warszawie, ale wkrótce będzie uruchomiony także w innych miastach.


TOP 200