Komercyjny Internet

Dwa nowe serwisy komercyjnego Internetu - belgijski INN i niemiecki MAZ IS podpisały umowę z brytyjską firmą Pipex Ltd, dotyczącą połączenia sieci i umożliwienia zamawiania usług przez klientów z różnych krajów w jednym centralnym ośrodku europejskim.

Dwa nowe serwisy komercyjnego Internetu - belgijski INN i niemiecki MAZ IS podpisały umowę z brytyjską firmą Pipex Ltd, dotyczącą połączenia sieci i umożliwienia zamawiania usług przez klientów z różnych krajów w jednym centralnym ośrodku europejskim.

Pipex, który ma dwuletnie doświadczenie w oferowaniu usług komercyjnego Internetu na Wyspach Brytyjskich, uruchomił już połączenie między centrum w Cambridge, a INNet w Brukseli, natomiast połączenie z MAZ Internet Services zacznie działać w najbliższym czasie. Pipex zawarł też podobną umowę z paryskim oferentem usług tego rodzaju --- firmą Oleane.

Korzyścią wynikającą z takich aliansów jest to, iż klienci, którzy potrzebują dostępu do Internetu w więcej niż jednym kraju, mogą negocjować warunki wykonania usługi z jedną firmą, a dzierżawienie linii cyfrowych (ISDN lub X.25) łączących stanowiska w różnych krajach nie będzie wymagało pertraktowania z wieloma narodowymi operatorami telekomunikacyjnymi.


TOP 200