Komercyjne nie znaczy...

ZendIDE jest komercyjnym pakietem programistycznym PHP. Konkuruje z bogatą ofertą narzędzi bezpłatnych.

ZendIDE jest komercyjnym pakietem programistycznym PHP. Konkuruje z bogatą ofertą narzędzi bezpłatnych.

Wielu twórców witryn wykorzystujących PHP uważa, że do pisania skryptów wystarcza zwykły edytor, byle potrafił podświetlać właściwe elementy składniowe. Jednak nawet oni przyznają, że dobrze mieć bardziej wyrafinowane narzędzie, w którym byłaby widoczna cała struktura projektu, umożliwiające analizowanie krok po kroku działania powstającej aplikacji.

Firma Zend oferuje pakiet o nazwie ZendIDE reklamowany jako "najbardziej efektywne narzędzie do tworzenia witryn PHP". Składa się on z dwóch części - napisanej w Javie aplikacji klienckiej (właściwego IDE) i komponentu serwerowego, pozwalającego na kro- kowe wykonywanie skryptów, który współpracuje z wbudowanym w PHP API do śledzenia kodu.

Wysoka stawka

Część odpowiedzialna za śledzenie (czy wykonywanie krokowe skryptów PHP) jest bardziej dopracowana niż część służąca do wpisywania kodu. Można uruchamiać proces śledzenia bezpośrednio z przeglądarki (należy wpisać specjalny adres URL) bądź "uruchomić" aktualnie edytowany skrypt i wykonywać go krok po kroku. Programista ma możliwość ustawiania pułapek; niestety nie można określać pułapek warunkowych. Można także podglądać zawartość zmiennych itp.

Edytor ZendIDE ma małe możliwości. Nie można w nim definiować "wzorców" kodu. Nie można też tworzyć własnych skrótów klawiszowych. Środowisko działa bardzo wolno. Edytor nie podpowiada składni PHP, nie ma nawet zintegrowanego systemu pomocy, który pozwoliłby odszukać interesujące API. Nie zostało zaimplementowane nawet wyszukiwanie z uwzględnieniem wyrażeń regularnych.

ZendIDE kosztuje 250 USD (za klienta i serwer; dodatkowa licencja kliencka - 120 USD). Cena jest wygórowana, zwłaszcza że wersja 1.0 w zasadzie w niczym nie przewyższa konkurencyjnych rozwiązań darmowych. Lepiej poczekać na kolejne wersje tego pakietu.

Za darmo

Inne rozwiązania, zdecydowanie ciekawsze, są w zasadzie systemami (w większości przypadków dostępnymi na zasadach open source) przeznaczonymi do tworzenia witryn WWW. PHP jest jednym z języków, który pakiety te obsługuje. Przykładem jest PHPEd, który jest edytorem pozwalającym pisać w PHP, Perlu, Javascript, Python ASP i HTML. Środowisko edytora jest bardzo wygodne. System podpowiada składnię wyrażeń, można definiować w nim parametryzowane wzorce kodu czy wręcz szablony dokumentów. Pozwala na nie limitowaną liczbę "cofnięć" edycji. Ma bardzo ciekawie rozwiązany system pomocy, do którego można dołączyć pliki opisujące PHP (dostępne np. ze strony www.php.net). Zawiera wsparcie dla projektów, ale nie jest to tak wygodne jak w InterDev Microsoftu czy w Delphi. Najnowsza (beta) wersja PHPEd zawiera moduł pozwalający śledzić kod PHP.

Wykorzystywany jest alternatywny mechanizm (w stosunku do rozwiązań prezentowanych przez Zend). Używa on modułu DBG, który ma rozbudowane możliwości w porównaniu z tym, co oferował ZendIDE. Możliwe jest podglądanie stosu wywołań, moduł nie modyfikuje motoru PHP, może działać na dowolnym komputerze w sieci. Pozwala nawet na modyfikację kodu PHP w trakcie śledzenia. Najnowsza wersja umożliwia jednoczesne uruchamianie kilku procesów śledzących różne strony PHP. W ten sposób można wykryć czy błąd nie wynika z faktu, że inna strona zablokowała dostęp do bazy danych. Warto dodać, że DBG jest modułem niezależnym i można np. przy użyciu tego serwera śledzić strony PHP, wykorzystując m.in. Microsoft InterDev. Obecnie trwają prace nad IDE tego debuggera pod Linuksem.

Innym, bardzo ciekawym produktem, pozwalającym na zarządzanie rozbudowanymi projektami PHP, jest PHP Coder firmy ST Software. Jest to środowisko zbliżone do InterDev, z charakterystycznym drzewem plików, procedur i metod. Ma możliwości podobne do PHPEd, jednak działa bardziej stabilnie (zwłaszcza moduł śledzenia kodu PHP). Warto dodać, że PHP Coder łączy w jeden system pomocy dostarczoną dokumentację opisującą składnie PHP, mySQL, a także HTML. Zawiera też mechanizm automatycznego uzupełniania wyrażeń (może je dodatkowo definiować samodzielnie programista). Ma również możliwość pracy jednocześnie na plikach "lokalnych" i zdalnych, a także na serwerze WWW.

Nexidon to wieloplatformowe środowisko IDE, dostosowane do tworzenia stron PHP. Nie ma bardzo wyrafinowanych możliwości, ale zawiera moduł pozwalający analizować wydajność tworzonej witryny PHP (profiler). Umożliwia zliczanie wywołań i sumaryczny czas wywołań każdej linii kodu.

Ciekawe podejście zastosowali twórcy produktu PHP.IDE. Jest to pakiet do tworzenia stron, ale napisany w PHP, który może być np. częścią rozwiązania instalowanego u klienta. Można dzięki temu (przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony i właściwej autoryzacji) z dowolnej przeglądarki wprowadzać małe zmiany we wdrożonym już rozwiązaniu. Pakiet ten nie nadaje się do tworzenia rozbudowanych projektów.


TOP 200