Komercyjne funkcje MySQL

Z zapowiedzi Oracle wynika, że tylko użytkownicy komercyjnej wersji MySQL zyskają dostęp m.in. do nowych funkcji pozwalających na istotne podniesienie wydajności i skalowalności bazy danych w zastosowaniach wymagających wielu jednoczesnych połączeń.

Szczególne wzrosty wydajności mają być widoczne w przypadku środowisk bazodanowych działających na maszynach wyposażonych w 16 i więcej rdzeni procesora. Nowe, komercyjne funkcjonalności obejmują także szereg rozwiązań z zakresu autoryzacji i bezpieczeństwa. Oracle zaoferuje także m.in. rozwiązania wirtualizacyjne pozwalające na skrócenie czasu uruchamiania nowych baz danych. Zdaniem ekspertów, zmiany te oznaczają, że Oracle zamierza w większym stopniu - za pomocą funkcjonalności ¬- odróżnić komercyjną wersję silnika bazodanowego MySQL od wersji bezpłatnej właśnie. Dla komercyjnej wersji zarezerwowane mają być jednak wyłącznie mniej kluczowe i bardziej zaawansowane funkcje.

Koncern Oracle stał się właścicielem praw do silnika bazodanowego MySQL wraz z przejęciem Sun Microsystems. Spekulowano wtedy, że amerykański gigant całkowicie skomercjalizuje środowisko MySQL lub zdecyduje się wykorzystać tą platformę do umocnienia pozycji rynkowej własnej bazy danych. Tymczasem przedstawiciele kierownictwa Oracle zobowiązali się m.in. do utrzymania dotychczasowych zasad rozwoju MySQL. Zapowiadano jednak zachowanie podziału na bezpłatną i komercyjną wersję silnika MySQL. Koszt komercyjnej licencji na silnik bazodanowy MySQL sięga 5000 USD za jeden serwer wyposażony w maksymalnie cztery procesory.


TOP 200