Kom-Pakt znika z rynku po 21 latach

Firma została wchłonięta przez DRQ. To wynik zmian w strukturach Grupy Asseco. Marek Pawlak, wieloletni prezes Kom-Pakt został doradcą zarządu DRQ ds. kluczowych klientów.

Firma została wchłonięta przez DRQ. To wynik zmian w strukturach Grupy Asseco. Marek Pawlak, wieloletni prezes Kom-Pakt został doradcą zarządu DRQ ds. kluczowych klientów.

Cały zespół Kom-Paktu został w niezmienionej strukturze przekształcony w DRQ w pion Przedsiębiorstwa Komunalne i Samorządy. Jego szefem został Jarosław Jastrzębski.

Przejęcie nastąpiło na zasadach przeniesienia wszelkich praw i majątku w zamian za akcje firmy. Rejestracja fuzji DRQ i Kom-Pakt nastąpiła 26 września. W efekcie firma DRQ stała się pełnoprawnym sukcesorem wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Kom-Pakt umów. Jak zapewnia Jarosław Jastrzębski, nie zmienia się polityka produktowa DRQ w zakresie przedsiębiorstw komunalnych i samorządów. Za miesiąc do DRQ zostanie wniesiony aportem przez Asseco cały majątek obecnego ABG, a firma ta zmieni nazwę na ABG.


TOP 200