Kolporter wspierany przez system analityczny

Spółka BC&O Polska (dawniej Kolporter Holding) uruchomiła Centralny System Analityczny. Wdrożona platforma pozwala na przygotowanie, separowanie i dostarczanie do dowolnych działów obsługiwanych firm danych analitycznych.

Ponadto system gromadzi i integruje w jednym miejscu dane z rozproszonych dotychczas baz. Wykorzystanym do realizacji projektu rozwiązaniem jest hurtownia danych oparta na bazie danych Microsoft SQL Server i bazujące na niej narzędzie raportujące IBM COGNOS 8.

"Stworzenie systemu usprawniającego wymianę informacji na pewno wpłynie korzystnie na funkcjonowanie firm objętych jego działaniem, pozwoli na szybsze i bardziej efektywne reagowanie w często bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Z naszego punktu widzenia podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia Centralnego Systemu Analitycznego jest możliwość stworzenia wspólnej struktury analitycznej dla wszystkich kontrahentów BC&O oraz umożliwienie bezpośredniego dostępu do analizy danych dla użytkowników spoza naszego zespołu analitycznego" - mówi Magdalena Wodzyńska, dyrektor Zakładu Badań i Analiz BC&O Polska.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


TOP 200