Kolporter SA i Rafineria Jałso SA wydzielą działy informatyki w niezależne firmy

W kieleckim Kolporterze i Rafinerii Jasło w Jaśle jest prowadzona restrukturyzacja. Ma ona doprowadzić do wydzielenia ze spółek macieżystych kilku bądź kilkunastu mniejszych, specjalizowanych firm, w tym również działów informatyki.

W kieleckim Kolporterze i Rafinerii Jasło w Jaśle jest prowadzona restrukturyzacja. Ma ona doprowadzić do wydzielenia ze spółek macieżystych kilku bądź kilkunastu mniejszych, specjalizowanych firm, w tym również działów . W obu przypadkach firmy informatyczne mają się w pierwszej kolejności zająć obsługą holdingów, a w perspektywie 1-2 lat szukać klientów zewnętrznych, początkowo w regionie, w którym działa dana firma. Obie firmy powstaną na początku 2000 r.

Zabezpieczyć własną przyszłość

"Za kilka lat, po sprywatyzowaniu, holding na pewno nie pozostanie w dzisiejszym kształcie, dlatego chcemy wcześniej się uniezależnić, aby zdobyć nowych klientów" - mówi Ludmiła Styranka, kierownik Działu Informatyki Rafinerii Jasło. Dzisiaj działa 6 spółek holdingu, z czego - oprócz rafinerii - departament informatyki obsługuje trzy. "Z każdą z nich podpisujemy umowy, chociaż nadal jako departament informatyki. Od przyszłego roku, już jako niezależna firma, chcielibyśmy obsługiwać na zasadach outsourcingu wszystkie spółki holdingu" - dodaje.

Firmy wchodzące w skład Grupy Rafinerii Jasło mają być pierwszymi klientami nowo powołanej spółki. Ma to pozwolić firmie na utrzymanie się w ciągu kilku najbliższych lat. Już dzisiaj przyszli szefowie wydzielonej z Rafinerii Jasło spółki informatycznej myślą o rozszerzeniu działalności o szkolenia, budowę sieci i sprzedaż sprzętu komputerowego. "Chcemy stworzyć zespół, który mógłby kompleksowo obsłużyć małe i średnie firmy na terenie województwa podkarpackiego, na którym właściwie nie mamy konkurencji" - mówią przedstawiciele rafinerii. "Byliśmy jednym z pierwszych ośrodków informatycznych działających w tym regionie" - dodaje.

Informatyka i finanse

Departament Informatyki Rafinerii Jasło zostanie wydzielony ze struktur spółki matki dopiero po zakończeniu wdrożenia nowego systemu informatycznego - Dynamics firmy Great Plain Software. Będzie on stanowił jedno z kilku rozwiązań oferowanych przez spółkę informatyczną. Drugim ma być system Navision przeznaczony dla mniejszych firm.

Nowa firma ma zatrudniać na początku ok. 8 osób, a więc wszystkich pracowników Departamentu Informatyki rafinerii. Kolejne osoby zostaną zatrudnione dopiero po znalezieniu klientów spoza holdingu. Być może w ramach firmy informatycznej powstanie także kilkuosobowe biuro rozrachunkowe. "Jesteśmy w stanie obsłużyć kompleksowo małe firmy np. w zakresie finansów czy kadr i płac" - przekonuje Ludmiła Styranka.

Zarobić na zewnątrz

Nieco odmienną wizję rozwoju ma Zakład Informatyki kieleckiego Kolportera, który także zostanie wydzielony w niezależną firmę. "W latach 70. modny był outsourcing i wydzielanie departamentów informatyki. Dzisiaj moda ta wraca. Posiadamy doświadczony zespół informatyków, programistów i konsultantów. Postanowiliśmy więc zaoferować nasze usługi klientom spoza spółek skupionych wokół Kolportera" - mówi Jarosław Ambroziak, dyrektor Zakładu Informatyki Kolporter SA. "Plan wydzielenia Zakładu Informatyki jest także częściowo pomysłem prezesa, który sądzi, że pozwoli to obniżyć koszty związane z obsługą informatyczną firmy" - dodaje.

Wydzielona z Kolportera firma informatyczna, której nadano wstępnie nazwę Kolporter Info, będzie oferowała własny system. Tworzony jest on na potrzeby spółki matki. "Przez wiele miesięcy szukaliśmy bezskutecznie odpowiedniego rozwiązania na rynku, żadne nie odpowiadało wymaganiom stawianym przez wielooddziałową firmę dystrybucyjną, jaką jest Kolporter" - opowiada Jarosław Ambroziak, przyszły szef Kolporter Info.

Na własnym systemie

W pierwszej kolejności powstaje część finansowo-księgowa systemu wzbogacona o moduły zarządzania gotówką i planowania budżetu. Kolejną część pakietu mają stanowić moduły dystrybucji, a następnie rozwiązania dla telefonicznych centrów obsługi klientów (call center). Po zakończeniu wdrożenia części finansowo-księgowej - co ma nastąpić w I kwartale 2000 r. - z Kolportera zostanie wydzielona firma informatyczna.

Kolporter Info w pierwszej kolejności będzie obsługiwał spółki holdingu, a dopiero później szukał klientów zewnętrznych. Odbiorcą starszych rozwiązań stworzonych przez Zakład Informatyki kieleckiego dystrybutora prasy jest np. Społem. "Chcemy oferować rozwiązania dla średnich firm, uplasowane pomiędzy zintegrowanymi pakietami producentów zachodnich a programami z półki" - twierdzi Jarosław Ambroziak.

Do Kolporter Info przejdą wszyscy pracownicy Zakładu Informatyki (ok. 17 osób). Na początek firma ma działać w regionie województwa świętokrzyskiego.