Kolorowo w Rzeczpospolitej

Nowy, kolorowy wizerunek Rzeczpospolitej to efekt znacznej informatycznej modernizacji redakcji dziennika.

Nowy, kolorowy wizerunek Rzeczpospolitej to efekt znacznej informatycznej modernizacji redakcji dziennika.

Większość inwestycji, dzięki którym Rzeczpospolita ukazuje się od 31 maja br. w kolorowej szacie graficznej, to przede wszystkim zakup i uruchomienie 2 nowych linii drukarskich. Całkowity koszt przedsięwzięcia jest szacowany na ok. 100 mln zł. Zmieniony wizerunek dziennika dyktuje jednak nowe metody pracy w redakcji i u wydawcy - spółki Presspublica.

Rzeczpospolita na podglądzie

W redakcji gazety wdrożono nowy system zarządzania przepływem pracy i obiegu dokumentów przeznaczony dla wydawnictw prasowych - Output Manager firmy Autologic. Konieczna była również reorganizacja sieci lokalnych w całej firmie, by było możliwe sprawne przesyłanie plików z kolorowymi zdjęciami, ogłoszeniami i grafiką. System rozpoznaje wydanie gazety i automatycznie przesyła pliki do właściwej drukarni.

Podgląd - na życzenie także próbny wydruk stron - zapewnia natomiast nowy system kontroli jakości i wierności koloru. "Klient zamawiający ogłoszenie może otrzymać sygnalny, kolorowy wydruk strony, na której ukaże się reklama" - mówi Janusz Wardak, kierownik działu informatycznego, odpowiedzialny za projekt informatycznej modernizacji w Presspublica sp. z o.o.

W niedalekiej przyszłości, w codziennym działaniu redakcji Rzeczpospolitej i należących do firmy Presspublica drukarniach duże znaczenie będzie miał intranet. Elementem integrującym całość stanie się - stworzona we własnym zakresie - aplikacja do monitorowania postępu prac nad każdą stroną gazety. Intranet umożliwi także podejrzenie wyglądu stron - tzw. soft-proofing - pozwalający m.in. na przekazanie do drukarni podglądu wszystkich stron danego numeru gazety.

Bez sieciowych zahamowań

Istotne zmiany nastąpiły również w sposobie przekazywania materiałów do drukarni. Dotychczas klisze z gotowym numerem były przewożone samochodem. Umożliwiało to m.in. ręczny montaż ogłoszeń. Obecnie - gdy jedna z drukarni znajduje się w Poznaniu - nie jest to już możliwe. Ogłoszenia przesyłane są wraz z artykułami i zdjęciami. Zmiana sposobu przekazywania ogłoszeń umożliwia ponad dwukrotne zwiększenie przepustowości sieci. Druga drukarnia, w Raszynie k. Warszawy, także korzysta już z teletransmisji.

Wybrano dwie różne technologie do połączenia redakcji Rzeczpospolitej i wydawnictwa z obiema drukarniami. Komunikacja z Poznaniem jest utrzymywana za pomocą dedykowanego łącza ISDN (typu 30B+D), udostępnionego przez Netia Telekom. Docelowo Presspublica zamierza wdrożyć standard sieci pakietowej Frame Relay i wykorzystać do transmisji sieć Polpak-T. Połączenie ISDN będzie pełniło rolę połączenia zapasowego.

Do Raszyna natomiast dane przesyłane są radiolinią z jednym punktem przekaźnikowym, zainstalowanym na wieżowcu w centrum Warszawy. Radiolinia wykorzystuje częstotliwość 23 i 38 GHz. "Oba łącza mają przepustowość 2 Mb/s, choć przepustowość najprawdopodobniej o połowę mniejsza również spełniłaby nasze wymagania" - ocenia Janusz Wardak.

Projekt modernizacji trwał jedynie 5 miesięcy (od stycznia br.). "Wcześ-niej było to niemożliwe, ponieważ wdrażaliśmy nowy system ogłoszeniowy firmy Enator" - twierdzi wiceprezes Piotr Mikosz, któremu podlegają działy informatyczny i ogłoszeń w Presspublice.


TOP 200