Kolor niebieski a technika video

W laboratoriach całego świata prowadzone są prace nad otrzymaniem niebiesko świecących laserów półprzewodnikowych.

W laboratoriach całego świata prowadzone są prace nad otrzymaniem niebiesko świecących laserów półprzewodnikowych. Przyczyna jest prosta - otóż dotychczasowe lasery pracujące w urządzeniech do odczytu dysków kompaktowych CD świecą w podczerwieni - jest to większa długość (780 nm) niż długość fali ultrafioletowej (360 nm). Tymczasem upakowanie zapisu na dyskach optycznych jest określone przez minimalną średnicę plamki świetlnej, jaką można uzyskać z lasera. Czym więc mniejsza długość fali świetlnej, tym więcej można zapisać i odczytać informacji z dysku CD. Szacuje się że użycie lasera ultrafioletowego zwiększy sześciokrotnie objętość CD dysków. Prace prowadzone przez pracowników z amerykańskiej firmy 3M doprowadziły do zbudowania lasera z selenku cynku świecącego na niebiesko o długości fali 490 nm. Niestety laser ten wymaga jeszcze chłodzenia i dużej mocy zasilającej. Japońska firma Sony opracowała ostatnio dyski optyczne, w których średnicę plamki laserowej otrzymanej ze standardowego lasera podczerwonego skupia się korzystając z miniaturowej soczewki skupiającej. Dodatkowe użycie dwóch warstw magnetycznych - co też prowadzi do zmniejszenia pola zapisu informacji - pozwala na opracowanie dysków CD o średnicy 3.5 cala o większej pojemności niż dotąd stosowane CD o średnicy 4.75 cala. Firma Sony ocenia że efektem jej osiągnięć jest także sześciokrotne zwiększenie objętości CD dysków.

Obecnie stosowane dyski CD ROM (CD ROM - Compact Disk-Read Only Memory - dyski CD tylko do odczytu) mają pojemność do 680 MB, co odpowiada 470 dyskietkom o średnicy 3.5 cala, co z kolei jest ekwiwalentem ok. 500 do 1000-tomowego księgozbioru. Koszt wytworzenia jednej płyty CD wynosi przy produkcji seryjnej ok. 2 USD za sztukę. Obecnie sprzedaje się CD ROM z nagranymi encyklopediami czy też atlasami w cenie ok. kilkudziesięciu USD za sztukę. Realizacja zamierzeń 3M i Sony spowoduje zapewne użycie dyskietek CD także na rynku wideo.


TOP 200