Koło zamachowe gospodarki

Polska przesłała do Komisji Europejskiej projekt programu „Polska Cyfrowa 2014-2020”. O tym, kto i na co może dostać pieniądze mówi Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem programu jest rozwój społeczno-gospodarczy kraju, który dzięki infrastrukturze informatycznej zyska fundament. Dlatego program odnosi się do budowania sieci szerokopasmowych, e-administracji i cyfrowej aktywizacji społeczeństwa.

Koło zamachowe gospodarki

Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Na budowanie e-administracji i poprawę efektywności urzędów oraz zwiększenie dostępności informacji znajdujących się w zasobach publicznych zostanie przeznaczone 45 proc. wszystkich środków, czyli ok. 1 mld euro. A zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej środki te będą musiały być wydane szybciej niż dotąd. To powoduje, że nowa perspektywa finansowa jest trudniejsza dla wszystkich. Beneficjentami programu będą instytucje publiczne, od których dysponenci środków będą oczekiwali wzrostu interoperacyjności. Z programu będą również finansowane projekty zmierzające do rozwiązania problemów bezpieczeństwa, w tym systemy ochrony danych.

Zobacz również:

  • Think Tank PE: 39 proc. Europejczyków nie jest świadomych swoich praw w sieci

Zdaniem Rafała Sukiennika nowe podejście do programu spowoduje, że proces dystrybucji środków będzie przebiegał sprawniej niż w obecnej perspektywie. Wśród warunków brzegowych wymienił między innymi optymalizację infrastruktury w projekcie.

„Będziemy stawiali na projekty dojrzałe, czyli takie, które już na etapie składania wniosków będą wychodziły poza fazę koncepcyjną, mających studia wykonalności. - zadeklarował Rafał Sukiennik. Zaznaczył, że więcej punktów będą miały szansę zdobyć projekty, które będą bardziej zaawansowane. Projekty będą jego zdaniem oceniane również pod względem liczby osób, które mogą skorzystać z e-usług. Projekt powinien mieć sens biznesowy – co znaczy, że wnioskodawcy powinien umieć udowodnić oszczędności, jakie osiągną obywatele dzięki jego realizacji.

W programie będą preferowane mniejsze projekty, ale kończące się określonymi produktami i przynoszących szybszy efekt. Istotnym warunkiem brzegowym będzie również precyzyjne przypisanie odpowiedzialności za realizację projektów poszczególnym instytucjom publicznym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200