Kolejny zyskowny rok Intela

Miniony rok był 14. z rzędu, zakończonym wzrostem przychodów firmy. Tym razem zwiększyła ona swój zysk o 44%, przejmując jednocześnie 16 przedsiębiorstw z rynku technologicznego.

Intel podał wyniki finansowe za IV kwartał i cały rok finansowy 2000. W trzech ostatnich miesiącach ubiegłego roku finansowego przychody firmy wyniosły 8,7 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 6% (8,2 mld USD). Zysk netto w tym czasie osiągnął wartość 2,2 mld USD (2,1 mld USD).

W całym roku 2000 przychody Intela osiągnęły wartość 33,7 mld USD, co oznacza 15-proc. wzrost w stosunku do roku 1999 (29,4 mld USD). Zysk netto wyniósł natomiast 10,5 mld USD, czyli aż o 44% więcej w porównaniu z 7,3 mld USD uzyskanymi rok wcześniej. Wyniki te uwzględniają koszty przejęć.

Zobacz również:

W celu umocnienia pozycji na rynku rozwiązań sieciowych, komunikacyjnych i bezprzewodowych Intel przejął w minionym roku aż 16 firm za łączną kwotę ponad 2,7 mld USD.

"Rok 2000 ustanowił nowy rekord przychodów i zysków Intela, chociaż pogarszające się warunki gospodarcze wpłynęły na wyniki IV kwartału. Patrząc w przyszłość, jesteśmy pewni, że mamy dobrą strategię biznesową i konkurencyjną pozycję na rynku. Mocna kondycja finansowa pozwala nam dynamicznie zwiększać wydatki na inwestycje kapitałowe, jak również prace badawczo-rozwojowe" - powiedział Craig R. Barrett, prezes Intela.

Wydatki na nowe prace badawcze i rozwojowe w 2001 roku finansowym mają wynieść ok. 4,3 mld USD (rok temu 3,9 ,ld USD). Kwota ta zostanie przeznaczona na rozwój procesu technologicznego i samych produktów.

Jednocześnie firma ostrzegła inwestorów, że w związku z ogólnym spadkiem tempa wzrostu gospodarczego jej przychody w I kw. 2001 roku finansowego mogą spaść o ok. 15% w stosunku do ostatniego kwartału minionego roku.

***

Dobry rok Intela

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200