Kolejny upgrade systemu Windows 10 będzie oznaczony symbolem 2004

Microsoft ujawnił pod koniec zeszłego tygodnia, jaką nazwę nada kolejnej, tzw. dużej aktualizacji (feature upgrade) systemu operacyjnego Windows 10. Zgodnie z przyjętą przez firmę zasadą, że nazwa taka składa się z czterech cyfr, będzie to wersja 2004 systemu Windows 10.

Informacja jest ważna, ponieważ do niedawna Microsoft zamieszczał w swoich dokumentach inną nazwę, nie mając nic wspólnego ze schematem yymm (yy to rok, a mm to miesiąc). Była to nazwa 20H1 (20 bo 2020 rok i H1 bo pierwsze półrocze 2020 roku). Jeśli by zasadę tą rozciągnąć na kolejne duże aktualizacje systemu Windows 10, to następna wersja systemu Windows 10 (jesień 2020 roku) powinna nosić nazwę 2009, a nie 20H2.

Aktualizacja jest obecnie intensywnie testowana i jej oznaczenie 2004 wskazuje na to, że powinna trafić do rąk użytkowników w kwietniu (oznaczenie 04) 2020 roku (oznaczenie 20). Ale uwaga – nazwy 2004 nie należy mylić z oznaczeniem stosowanym w odniesieniu do innych rozwiązań Microsoftu, takich jak np. Windows Server 2003, gdzie 2003 oznacza po prostu rok.

Zobacz również:

Tak zupełnie na marginesie wsparcie dla systemu Windows Server 2003 wygasło w połowie 2015 roku i oprogramowanie to została zastąpione systemem Windows Server 2008

Mając jednak na uwadze fakt, że poprzednie duże aktualizacje systemu Windows 10 pojawiały się z reguły później niż to wskazywał numer wersji, jest wysoce prawdopodobne iż również w tym przypadku system ten zostanie udostępniony np. w maju lub w czerwcu przeszłego roku. Chyba że Microsoft stanie na wysokości zadania i tym razem aktualizacja pojawi się na jego serwerach rzeczywiście w kwietniu 2020 roku.


TOP 200