Kolejny superkomputer

Na Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste uruchomienie komputera CRAY Superserver 6400.

Na Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste uruchomienie komputera CRAY Superserver 6400.

Otwarcia-włączenia superkomputera dokonali: Małgorzata Kozłowska, podsekretarz stanu w KBN, a zarazem opiekun całego przedsięwzięcie z ramienia KBN i J.M. rektor PW prof. Marek Dietrich.

W imieniu firmy CRAY Research Inc., w uroczystości uczestniczył Uwe Wagner, dyrektor generalny na Europę Centralną i Wschodnią oraz dyrektor polskiego przedstawicielstwa CRAY-a firmy Ltd, Andrzej Jaskulski.

Szybkie, duże komputery wykorzystuje się do modelowania matematycnych układów i zjawisk przyrodniczych, w projektowaniu mechanicznym, optymalizacji i symulacji złożonych procesów. Polscy naukowcy otrzymali nowe, bardzo wydajne narzędzie do kontynuowania prac w tych dziedzinach.

Komputer CRAY Superserver 6400 zainstalowany na PW jest wyposażony w wektorowy system z ośmioma procesorami SuperSPARC, z pamięcią dyskową SCSI o pojemnośći 50 GB i operacyjną 512 MB RAM. Konfigurację tę można znacznie rozbudować. Mimo zniesienia ograniczeń COCOM-u, Departament Handlu USA zakazuje eksportu komputerów dużej mocy, określając limit na 20 procesorów SPARC w jednej maszynie. Teoretycznie można zakupiony komputer rozbudować do 64 procesorów, ale na razie nie ma takiej potrzeby, ani możliwości.

Zakupionym CRAY-em zarządza system operacyjny Solaris 2.4 firmy Sun Soft. Zainstalowano również podstawowe oprogramowanie: kompilatory Fortanu, Cobolu, C, C++ i ADA oraz bibliotekę 1000 programów naukowych LibSci. Ze względu na zgodność binarną z komputerami Sun-a, programy dla stacji roboczych Sun-a mogą być uruchamiane na nowym CRAY-u.

Negocjacje z firmami proponującymi superkomputery trwały wiele miesięcy. Po podpisaniu kontraktu z CRAY-em, na początku grudnia 1994 r., już po trzech tygodniach komputer był w Warszawie.

Komputer ma już swój adres internetowy, ale czas na obliczenia będzie przyznawała rada programowa, składająca się z pracowników PANi wyższych uczelni.

Cena katalogowa maszyny wynosi 1 mln USD. KBN uzyskał znaczny upust od tej ceny, ale prof. Tomasz Hofmokl nie odpowiedział na pytanie jak duży, gdyż nie zezwala na to kontrakt.


TOP 200