Kolejny rok fuzji

Grupa Prokom, Grupa ComputerLand i… długo, długo nic. Tak można by scharakteryzować zmiany dokonujące się od dwóch lat na polskim rynku informatycznym. Niemniej fuzje objęły także wiele mniejszych firm IT, a kolejne planują inwestycje, nie tylko zresztą w Polsce.

Grupa Prokom, Grupa ComputerLand i… długo, długo nic. Tak można by scharakteryzować zmiany dokonujące się od dwóch lat na polskim rynku informatycznym. Niemniej fuzje objęły także wiele mniejszych firm IT, a kolejne planują inwestycje, nie tylko zresztą w Polsce.

Kolejny rok fuzji

Hinduskie firmy w Polsce

Największe zmiany na rynku dokonały się za pośrednictwem Grupy Prokom Software, a właściwie jej spółek zależnych - Asseco Poland i ABG Ster-Projekt. Pierwsza z nich łączy się z Softbankiem, a druga ze Spinem. W odpowiedzi na działania konkurencji ComputerLand poinformował o fuzji z Emaxem, który jednocześnie dokonał zakupu firmy Hanslik Laboratorium Oprogramowania działającej na rynku GIS. Biorąc pod uwagę wartość kapitalizacji na warszawskiej giełdzie, największą firmą IT stanie się Asseco Poland, którego wartość - wraz z notowanym również na warszawskim parkiecie Asseco Slovakia - szacowana jest na ok. 3 mld zł. Firma ta wyprzedzi tym samym spółkę matkę - Prokom Software (ok. 2 mld zł), który z kolei jest właśnie w trakcie zwiększania pakietu akcji w warszawskim Compie. Ten ostatni przejął zaś w tym roku Novitus (d. Optiums IC), który przejmuje Computer Service Support…

Asseco rośnie za granicą…

Jednym z elementów połączenia Asseco Poland z Softbankiem jest objęcie przez Prokom akcji drugiej z tych spółek, za które wnosi do niej aportem 100% udziałów w czeskim PVT i wydzielony z własnych struktur Departament Automatyki Budynków. Nowa spółka pojawi się na warszawskiej giełdzie na początku stycznia 2007 r. Fuzja Asseco z Softbankiem ma zaowocować m.in. zwiększeniem przychodów ze sprzedaży oprogramowania własnego do sektora administracji publicznej, a także wzrostem wpływów z usług serwisowych i outsourcingu.

Kolejny rok fuzji

Ekspansja zagraniczna polskich firm IT.

Wkrótce potem PVT zostanie przemianowane na Asseco Czech i dokona przejęcia innych czeskich spółek IT. Rozmowy były prowadzone z trzema podmiotami, a do skutku dojdą na pewno dwie akwizycje - firmy tworzącej rozwiązania ERP i systemy do paszportyzacji oparte na GIS. Roczne przychody czeskiej spółki - mającej ponad 1100 pracowników - szacowane są na 180-250 mln zł.

Z kolei na rynku słowackim Asseco Slovakia planuje zakup producenta oprogramowania ERP i firmy specjalizującej się w rozwiązaniach dla sektorów: finansowego, ubezpieczeniowego, usług medycznych i publicznego. W pierwszej połowie 2007 r. Grupa Asseco rozpocznie działalność na Bałkanach oraz w Rosji i byłych krajach ZSRR. Tamtejsze spółki mają zatrudniać odpowiednio 120-220 i 600 osób, a ich obroty szacowane są na 100-160 mln zł i 330 mln zł.

Jednocześnie kierownictwo Asseco Poland postanowiło o połączeniu należących do Grupy producentów systemów ERP - WA-Pro i Softlabu. Asseco ma w nich odpowiednio 70% i 96% udziałów. Na ich bazie powstanie spółka - Asseco Business Solutions, która ma zostać wprowadzona na giełdę. Niewykluczone że w przyszłym roku przejmie ona kolejnego gracza z rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie na rynku polskim.

… ABG w produkcji oprogramowania…

Kolejny rok fuzji

Wysyp inwestycji zagranicznych

Z kolei powstała z połączenia ABG Ster-Projekt i Spinu spółka ABG Spin zamierza oprzeć strategię na produkcji oprogramowania i obsłudze sektora publicznego (obecnie ok. 41% łącznych przychodów). Dariusz Brzeski, przyszły prezes zarządu ABG Spin, odrzuca prostą integrację i pośrednictwo w sprzedaży sprzętu jako sposób podnoszenia wartości firmy, której kapitalizacja sięgnie 700 mln zł. Będzie dążyć, aby spółkę postrzegano jako producenta dedykowanych systemów dla dużych klientów. Zamierza rozwijać grupę kapitałową przez wzrost organiczny i akwizycje.

Tak sformułowany program nie jest nadzwyczaj oryginalny. Z niewielkimi modyfikacjami mógłby podpisać się pod nim szef każdej polskiej firmy, która wyrosła z integracji. Ciekawy jest jednak kontekst, w którym padają te słowa. Decydując się na fuzję ze Spinem, ABG znalazł się w tym samym punkcie rozwoju, co dwie inne firmy aktywnie uczestniczące w konsolidacji rynku IT - Asseco i ComputerLand. Dariusz Brzeski już raz poradził sobie z połączeniem dwóch spółek o mocno zróżnicowanej strukturze. Wzbudził szacunek w branży i wśród analityków, stawiając na nogi chylący się ku upadkowi Ster-Projekt. Stojąc na czele ABG, doprowadził do przejęcia kilkakrotnie większej spółki z zamiarem przekształcenia jej w integratora o nowoczesnym profilu. "ABG miał 90% przychodów z oprogramowania, resztę z integracji. W Ster-Projekcie było odwrotnie" - wspomina. Po połączeniu ABG ze Ster-Projektem udział ten zaczął rosnąć (obecnie to ok. 30%), ale nadal jest daleki od docelowego. Prezes zakłada, że sprzedaż systemów IT pisanych na zamówienie powinna składać się na 70% przychodów ABG Spin. Na ten cel daje sobie dwa lata.

Kolejny rok fuzji

Wyniki największych polskich firm IT w 2005r. (w mln zł)

Zanim narodzi się ABG Spin, konieczne będzie także przeprowadzenie porządków w obu grupach kapitałowych. Zwłaszcza rozrośnięta jest grupa Spinu, w skład której wchodzi siedem spółek zależnych i dwie stowarzyszone. Dwie najcenniejsze - Optix i Kom-Pakt - nie są w 100% własnością Spinu i zrozumiałym zamiarem jest przejęcie nad nimi pełnej kontroli. Prawdopodobnie ich odrębność, podobnie jak DRQ należącej do ABG, zostanie zachowana i nadal będą występować pod własną marką. Zarząd na razie wstrzymuje się z ogłoszeniem, czy pozostałe spółki zależne zamierza inkorporować, czy raczej utrzyma ich suwerenność.

W przeciwieństwie do Asseco, ABG Spin - którego pracownicy pracują przy projektach dla NATO i w Rumunii - jest sceptyczny, jeśli idzie o ekspansję zagraniczną. "Nie uważamy, aby w ciągu 2, 3 lat można było osiągnąć wielkie sukcesy na rynkach zagranicznych, które istotnie przełożyłyby się na wyniki finansowe spółki" - twierdzi Dariusz Brzeski. Ta wypowiedź dobrze charakteryzuje umiarkowaną strategię międzynarodową ABG Spin. Spółka nie będzie inwestować w zagraniczne oddziały i zespoły wdrożeniowe dopóty, dopóki nie pojawi się realna perspektywa pozyskania rentownego kontraktu. Z takim nastawieniem ABG bliżej do ComputerLandu niż do Asseco idącego na podbój Europy Środkowo-Wschodniej.

… a ComputerLand w Polsce

Kolejny rok fuzji

Podział funduszy między uczestników 6. Programu Ramowego

Ograniczenie kosztów, stworzenie zespołów ekspertów sektorowych, większy udział w sprzedaży rozwiązań własnych - to z kolei strategia spółki, powstałej po połączeniu ComputerLandu i Emaxu. Ich fuzja ma się zakończyć w drugim kwartale 2007 r. Już jednak od stycznia przyszłego roku zostanie wdrożony jednolity system zarządzania. Efekty synergii przedstawiciele obu spółek szacują na blisko 180 mln zł. O tyle do 2010 r. mają zwiększyć się łączne przychody obu firm po fuzji, w tym czasie zysk ma wzrosnąć o ok. 87 mln zł. W 2005 r. łączne, skonsolidowane przychody ComputerLandu i Emaxu wyniosły ok. 1,2 mld zł. W zwiększeniu sprzedaży i zyskowności pomóc ma wdrożenie struktury projektowej i skoncentrowanie się na sprzedaży własnych, specjalizowanych rozwiązań. Kluczowymi obszarami działalności pozostaną rozwiązania dla sektora użyteczności publicznej, bankowego, administracji, przemysłu, telekomunikacji i służby zdrowia. Efekty synergii będą także wynikać z racjonalizacji oferty produktowej, centralizacji produkcji oprogramowania, optymalizacji działalności serwisu, helpdesk i back office oraz optymalizacji struktury grupy kapitałowej.

Nowa spółka - razem ze spółkami zależnymi - będzie koncentrować się na działalności w ramach sektorów. Na potrzeby takiej formy działalności zostaną stworzone silne wspólne sektorowe zespoły zarządcze dla całej grupy, którymi zarządzać będą członkowie zarządu. Będzie ich ośmiu.

Nowy podmiot ma stać się jednym z największych producentów oprogramowania własnego, rozwijając rozwiązania autorskie, które ma zamiar sprzedawać także za granicą, choć kluczowym rynkiem dla nowej grupy ma pozostać Polska. Fuzje i przejęcia będą stanowiły sposób na wzrost przychodów i rozwój nowych usług.

W cieniu gigantów

Mijający rok to również okres wielu transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku na znacznie mniejszą skalę. Razem działają już Infovide i Matrix.pl, które już jako jedna spółka chcą zadebiutować na warszawskiej giełdzie w styczniu przyszłego roku. Z giełdy Infovide-Matrix chce pozyskać do 32,5 mln zł, z czego 19 mln zł wyda na fuzje i przejęcia 3, 5 spółek niszowych specjalizujących się w usługach konsultingu technologicznego i biznesowego z obszaru IT. Według planu finalizacja tych transakcji nastąpi w drugiej połowie 2007. Powstająca spółka Infovide-Matrix planuje również ekspansję zagraniczną, na początek na Ukrainę. Eksport usług za granicę ma wzrosnąć z 5% w 2006 r. do ponad 10% w 2010 r.

Na przejęcia ATM zamierza przeznaczyć nawet 350 mln zł. Spółka dokonała już pierwszego zakupu, kosztem 15 mln zł przejęła firmę KLK Technologie Informatyczne, specjalizującą się w sprzedaży, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań sieciowych. Wcześniej ATM kupił lub utworzył wiele innych spółek (m.in. Cineman, iloggo, mPay, rec-order). ATM chce zbudować szeroką i możliwie komplementarną ofertę rozwiązań dedykowanych dla operatorów i dostawców treści. Znacznie mniejsze apetyty na zakupy ma z kolei wrocławska Teta, która chce przeznaczyć na przejęcia firm IT w Polsce i krajach ościennych od 20 do 35 mln zł. Firmę interesują producenci systemów ERP na rynkach: czeskim, słowackim, bułgarskim i rumuńskim. W Polsce Teta szuka spółek posiadających komplementarne produkty. Inwestycje te mają zostać sfinansowane z publicznej emisji akcji.

W konsolidację włączył się także Computer Communication Systems, który przejął w tym roku firmę Microtech International i jej spółkę zależną Softechnik. Akwizycja - poszerzająca ofertę CCS o rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, systemów dla energetyki i branży ciepłowniczej oraz tzw. elektroniki profesjonalnej - ma przyczynić się do wzrostu przychodów grupy do ok. 60 mln zł. Łączą się również Wasko i Hoga.pl. Pierwsza z tych firm dzięki tej transakcji zadebiutuje na giełdzie, na której notowana była Hoga.pl. Jej nazwa - po przeniesieniu całego majątku Wasko - ma bowiem zostać zmieniona. Obie spółki kontrolowane są przez Wojciecha Wajdę. Hoga.pl określa się jako dostawca rozwiązań IT. W pierwszym półroczu br. udział sprzętu i innych produktów IT (w tym autorskiego systemu obiegu dokumentów i CRM) wyniósł 53,8%. Znaczna część przychodów pochodziła jednak z importu towarów z Azji. Z kolei Wasko zajmuje się projektowaniem i integracją systemów informatycznych. Oferuje m.in. rozwiązania dla telekomunikacji (głównie Telekomunikacji Polskiej), branży finansowej i sektora publicznego.

W 2006 r. połączyło się także kilka firm zagranicznych działających w Polsce, m.in. Delloite z Andersen Business Consulting i Kapsch z Getronics Polska, a Bull przejął AMG.net. Z kolei Columbus Polska - po fuzji Columbus IT Partner, Creative Innovation Group i Alatus - stał się największym partnerem Microsoft Business Solutions w Polsce. Natomiast Infor Global Solutions Polska wchłonął polski oddział SSA Global. Należy się spodziewać, że nadchodzący rok będzie równie ciekawy…

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200